VOC wordt Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

De VOC krijgt een nieuwe naam: Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI). De naam VOC was sinds 1998 in gebruik en stond voor Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Deze naam voldeed niet meer sinds we naast openbaar vervoer ook voor onderwerpen als verkeersveiligheid, parkeerbeleid en fietsbeleid ondersteuning bieden. Daarnaast is de doelgroep verbreed naar alle gemeenten. Het GNMI is sinds de nieuwe dienstverlening gegroeid van 19 naar 30 gemeenten. De naamswijziging wordt geleidelijk doorgevoerd in onze uitingen.

Het GNMI biedt belangenbehartiging en kennisuitwisseling voor gemeenten voor allerlei onderwerpen in het mobiliteitsbeleid. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke thema’s voor ons, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Omgevingswet, Mobility-as-a-Service, slimme mobiliteit en logistiek en emissieloos vervoer. We bekijken de rol van de gemeente in het licht van de brede maatschappelijke doelstellingen van de lokale overheid en in samenhang met de regionale opgaven, maatschappelijke ontwikkelingen en technologische trends. We houden daarnaast de wensen en problemen die gemeenten tegenkomen tegen het licht van de beleidsdoelen en wetgeving van de Rijksoverheid en de Europese Unie.

Via het GNMI-Netwerk komen vakgenoten van gemeenten uit het hele land elkaar tegen. Daarbij gaat het niet alleen om uitwisseling van beleidsmatige kennis, maar ook om het elkaar helpen met praktische vraagstukken in het vakgebied. Op basis van de besprekingen die in het netwerk plaatsvinden brengt het GNMI de wensen en problemen van gemeenten in kaart en voorziet zij gemeenten van praktische hulp en inspiratie. Via het GNMI praten de gemeenten over deze punten rechtstreeks met de Rijksoverheid, belangenorganisaties en andere vertegenwoordigers uit de mobiliteitssector. Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling van praktische kennisproducten en zoeken daarvoor samenwerking met kennispartijen en onderwijsaanbieders. We dragen hiermee bij aan de versterking van het lokale mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Dit is uiteindelijk in het belang van een betere en duurzamere bereikbaarheid van Nederland.

Het GNMI is gevestigd in het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. We werken nauw samen met de koepelvereniging. Daarnaast werkt het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur veel samen met kennisplatform CROW-KpVV en het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED). De naamswijziging wordt stapsgewijs geïmplementeerd. De website van het GNMI blijft voorlopig nog bereikbaar via www.vocgemeenten.nl.