Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio’s ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg en samen met Johan Leferink sinds kort voorzitter van het platform Regionale Mobiliteit.

Stad en ommeland

Peter van WijlickHet GNMI-platform voor adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden ging dit jaar van start. Peter: ’er is een andere dynamiek en een andere agenda dan in het Intergemeentelijk Verkeersoverleg dat door het GNMI wordt verzorgd. In het IVO worden goede dingen gedaan, begrijp me niet verkeerd, maar daar gaat het vooral over de stedelijke opgaven en veel minder over ‘stad en ommeland’. Hoe betrek je de kleinere gemeenten bij verkeer en vervoer, we hebben het over de ‘mobiliteitstransitie’ waar we in zitten. Hoe organiseer je deelvervoer in kleine kernen in ruraal gebied? Is daar de toegang tot mobiliteit niet een groter vraagstuk dan de bereikbaarheid van de binnenstad? Kortom: het platform is een mooi podium om inhoudelijk en procesmatig verbanden te leggen tussen stad en regio.’

 

 

 

Trendsportal

Peter van Wijlick is ruim 12 jaar regio coördinator mobiliteit in Noord-Limburg. Hij werkte bij de provincies Noord-Brabant en Limburg als beleidsadviseur en als projectmanager van een grensoverschrijdende autosnelweg-verbinding van Roermond naar Mönchengladbach. Ook werkte hij jaren voor de gemeente Venlo als beleidsadviseur en als projectleider voor het GVVP Venlo. ‘De laatste jaren hebben we ons mobiliteitsnetwerk Trendsportal tot wasdom gebracht. Het is de regionale en lokale mobiliteitsvisie van alle acht inliggende gemeenten, een uitvoeringsprogramma en we dragen zelf zorg voor een deel van de uitvoering van de projecten met een programmateam van zeven medewerkers. Dat team stuur ik aan en ik ben (formeel) in dienst bij de gemeente Venlo. Mijn grootste uitdaging ligt in het vertalen van de visie in concrete projecten die bijdragen aan onze doelstellingen en het financieren en organiseren van die projecten. Maar ik hou me vooral bezig met het leggen van verbindingen met en tussen de acht gemeenten en daarbuiten in een quadrupel helix samenwerking,’ vertelt Peter.

Kennis- en relatiebron

Peter: ’het GNMI is belangrijk als verbinder, inspirator, organisator en facilitator om gemeenten en regio’s samen te brengen. Om zowel inhoudelijk de discussie te voeren, maar ook om uit te wisselen hoe zaken procesmatig opgepakt worden in Nederland. Op lokale, maar zeker ook op regionale schaal. Ik leer daar iedere keer weer veel van en het zet mij aan het denken of het anders kan of wellicht zelfs anders moet. Via het GNMI hebben we ook een georganiseerde toegang tot bijvoorbeeld de VNG, het IPO en ministeries om onze belangen in te brengen en te borgen. De vereniging is een kennis- en relatiebron voor ons.’

 


De aangesloten regio’s van het platform roepen collega’s van de andere regio’s om ook mee te doen. Werk je voor een regionaal samenwerkingsverband met gemeenten aan mobiliteitsbeleid? Kom dan naar het overleg en ontmoet collega’s die aan soortgelijke vraagstukken werken. We leggen dan ook uit hoe je regio aan kan sluiten bij het platform Regionale Mobiliteit.

Je kunt je aanmelden via dit formulier of bekijk de agenda van de vergadering van 29 juli 2021.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Wijlick:

+31 6 21146598

peter.van.wijlick@trendsportal.nl