Webinar parkeren bij mobiliteitshubs

Op donderdag 3 juni organiseren we samen met het CROW een webinar over parkeren bij mobiliteitshubs. Tijdens het webinar gaan we in op de plaats en het aanbod van hubs, maar ook op het effect van parkeerinstrumenten, rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen en de financiën.

Goede bereikbaarheid is een uitermate belangrijke opgave voor gemeenten. We staan allemaal voor de opgave om de leefomgeving en het mobiliteitssysteem toekomstbestendig te maken. Verstedelijking, woningbouw en het mobiliteitssysteem hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en leefbaarheid.

Een samenhangend netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs speelt daarbij een cruciale rol. Onderdeel daarvan is het parkeren. Niet alleen van auto’s, maar ook van fietsen en andere voertuigen, zoals stepjes.
Zowel publieke als private organisaties op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau krijgen te maken met de begrippen knooppunten en mobiliteitshubs. Vanuit diverse opgaven wordt voor verschillende gebieden en voor verschillende doelgroepen een beroep gedaan op het inrichten van deze hubs.

Wil je hierover meepraten? Meld je aan via deze link.