Werkgroep zero emissie doelgroepenvervoer op bezoek bij Connexxion

De werkgroep Zero Emissie Doelgroepenvervoer was te gast bij Connexxion in Amstelveen, een van de grootste elektrische laadinfra hubs van Europa. Daar kregen ze informatie over de locatie en hoorden ze waar Connexxion mee bezig is ten aanzien van elektrisch vervoer en hoe de integratie tussen doelgroepenvervoer en OV te realiseren is. Daarnaast werd er gesproken over de voortgang van het Bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer. Het GNMI voert in opdracht van de Rijksoverheid het secretariaat van het bestuursakkoord en de coalitie Zero emissie doelgroepenvervoer uit.

Totale eigenaarslasten zero emissievoertuigen 

Vervolgens was er een toelichting op de TCO (Totale eigenaarslasten) tool die in opdracht van Pianoo is ontwikkeld. Met deze tool kan een compleet overzicht verkregen worden in de kosten en baten van overstap naar Zero Emissie, zowel op elektrisch als op waterstof. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de totale looptijd en de gemiddelde kosten per kilometer. Hiermee kunnen realistische bestekken worden opgesteld voor opdrachtgevers en vervoerders, waarbij opgemerkt wordt dat het een model is: maatwerk zal in een aantal gevallen nodig blijven.

Updates monitor en laadinfrastructuur

Alex Mink (GNMI) gaf een korte toelichting op stand van zaken monitor die het GNMI in opdracht van het Ministerie van I&W maakt. Na bespreking met ministerie en afronding, wordt de monitor gedeeld.

Paul Broos (ELaadNL) vertelde over de stand van zaken wat betreft de laadinfrastructuur. In 2030 zijn ongeveer 2 miljoen laadpunten nodig. Elektrisch laden vraagt maar een paar procent extra capaciteit en dat kan het netwerk goed aan. Een van de uitdagingen zit in het tijdstip van laden (voorkomen van piekbelasting). De bedoeling van de nieuwe Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)  is hierin een bijdrage te leveren onder andere door goede afstemming voor een dekkend laadinfranetwerk en korte plaatsingstijd van laadvoorzieningen. Het GNMI heeft de aandachtspunten voor het doelgroepenvervoer overgebracht aan de landelijke stuurgroep NAL.

Knelpunten

In opdracht van het ministerie van I&W brengt EV Consult alle knelpunten en de benodigde maatgelen in beeld. Bram Leusink (EV consult) vertelde dat op basis daarvan een routekaart gemaakt wordt, die zal leiden tot acties in de komende jaren.

De deelnemers ontvingen een overzicht van de knelpunten en gaven daarop ieder vanuit eigen beleving aan wat de belangrijkste punten zijn. Op basis hiervan wordt vastgesteld dat vier knelpunten in het bijzonder aandacht vereisen:

  1. Beschikbaarheid (rolstoel)busjes met zero emissieaandrijving (elektrisch of waterstof)
  2. Afschrijvingstermijn in relatie tot hoge investeringen
  3. Beschikbaarheid geschikte laad- en tankinfra
  4. Inzicht in kosten & baten

Subsidiemogelijkheden

Er zijn veel subsidies, die zich grotendeels focussen op de beginfase, legde Gillis van Overbeek (RVO) uit. Subsidies voor verdere marktopschaling en aanschafsubsidies zijn op dit moment nog beperkt; er wordt aan gewerkt om dat te verbeteren. Europese regelingen zijn over het algemeen minder toegankelijk voor het mkb en de vervoersbranche. Een optie is om met het Ministerie van I&W te verkennen hoe de subsidiemogelijkheden voor doelgroepenvervoer te verbeteren zijn. De komende maanden wordt hieraan aandacht gegeven vanuit het GNMI.

Coalition of the willing zero emissie doelgroepenvervoer te gast bij busremise Connexxion in Amstelveen