Wethoudersbijeenkomst: de bouwopgave en parkeernormen

Op 21 juni organiseren we een mini-seminar met prof. dr. Henk Meurs van de Radboud Universiteit en wethouders mobiliteit van het GNMI. De online bijeenkomst duurt van 10.30 tot 11.30 uur. Onderwerp: de bouwopgave en parkeernormen.

Henk Meurs doet veel onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. Tijdens dit mini-seminar zal hij zijn visie geven en met bestuurders van gedachten wisselen over dit onderwerp.

Heb je te maken met zaken als oude wijken met hoge parkeerdruk, bezoekersparkeren en de balans tussen uitdagingen en praktische haalbaarheid, zoals strikte normen en de afweging tussen doelgroepen en individuen? Hoe pakken jullie het waterbedeffect, gedragsverandering, draagvlak en communicatie met bewoners aan? En hoe kunnen we de maatschappelijke discussie breder trekken dan alleen de parkeernormen?

Praat dan mee!

Alle wethouders mobiliteit en ruimte zijn van harte welkom. Deelname is gratis.

Meld je aan met dit formulier.

 

Het GNMI mini-seminar vindt plaats in samenwerking met het GNMI Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten: een vrijblijvend netwerk van professoren, lectoren en onderzoekers werkzaam in de mobiliteit. Met het platform proberen we een brug te slaan tussen wetenschap en het gemeentelijk mobiliteitsbeleid.