Zero emissie doelgroepenvervoer

Wat deden we?

In 2025 moeten alle voertuigen in het gemeentelijke doelgroepenvervoer volledig emissievrij zijn. Het GNMI voerde het secretariaat voor zowel het bestuursakkoord en het convenant zero emissie doelgroepenvervoer uit. Binnen de Coalition of the WIlling worden kennis en ervaringen uitgewisseld tussen gemeenten, regio’s en marktpartijen die met deze opgave bezig zijn.

Wat leverde het op?

Het GNMI zorgde voor de verbinding tussen gemeenten, vervoerders en voertuigaanbieders. Daardoor is er bekendheid met elkaars problematiek en werd er gezocht naar concrete oplossingen, zoals de beschikbaarheid van voldoende voertuigen, maar ook laadinfrastructuur. Dat laatste heeft ertoe geleid dat er binnen de Nationale agenda laadinfrastructuur ook aandacht is voor het doelgroepenvervoer.

Het GNMI ontving voor de periode 2019-2020 voor dit project een subsidie van het ministerie van I&W.