De volgende algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten die u sluit met de vereniging GNMI voor het huren van De Zolderkamer aan het Plein 18a in Den Haag:
  • U sluit een overeenkomst met de vereniging Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur.
  • Als het voorstel per e-mail is verzonden, is dit voorstel 5 dagen geldig vanaf datum en tijdstip van verzending. De reservering is definitief bevestigd wanneer u onze offerte per e-mail heeft geaccepteerd.
  • Als de reservering is geboekt via Microsoft Bookings, wordt de reservering op het moment van boeken als bevestigd beschouwd.
  • De betaaltermijn is 30 dagen vanaf de verhuurdatum gerekend. Wij rekenen 7,50 euro herinneringskosten en 15 euro aanmaningskosten na het verstrijken van de 1e respectievelijk 2e herinnering van de factuur
  • Alle prijzen hebben betrekking op de zaalhuur exclusief BTW. Niet inbegrepen zijn: catering, apparatuur en extra huurtijd. Hiervoor worden desgewenst afspraken op maat gemaakt.
  • Annuleren of wijzigingen moeten 24 uur van tevoren worden doorgeven. Annuleren of wijzigen ná deze termijn leidt er alsnog toe dat wij een redelijk deel van de huursom in rekening brengen. Bij annulering tussen 24 en 12 uur alvorens de start van de huur rekenen we 50% van de huurkosten. Bij annulering minder dan 12 uur voor aanvang van de huur rekenen we 100% van de huurkosten.
  • In geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht behouden wij ons het recht voor om de boeking te annuleren. Wij maken dan afspraken met u over een vervangende datum of terugbetaling.
  • De vereniging GNMI is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of personen die ontstaan tijdens of als gevolg van de bijeenkomst die u organiseert. De vereniging GNMI aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor (gevolg)schade.
  • Uw gasten zijn verzekerd voor schade door een ongeval tijdens uw verblijf bij ons. Voorwaarde is dat alle gasten zich in- en uitschrijven in de verstrekte bezoekersregistratie.
  • Wij doen ons best om een geslaagde bijeenkomst te verzorgen. Daarom vragen wij van iedereen om zich als een goede gast te gedragen en de instructies van de zaalbeheerder te volgen. Eventuele schade kunnen wij op u verhalen.