Kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Dat is waar het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) voor staat.

Gemeenten zijn de grootste wegbeheerder van Nederland. Het GNMI brengt gemeentelijke collega’s bij elkaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen gemeenten. We brengen de vraagstukken vanuit gemeenten onder de aandacht van de VNG, de Rijksoverheid en belangenbehartigers binnen de mobiliteitssector. Via projecten en onze betrokkenheid bij landelijke wetgeving & beleid leggen we de link tussen nationale opgaven en de gemeentelijke praktijk.
Dat doen we voor en met ruim 50 gemeenten in Nederland.

Wat we concreet doen vindt je op de pagina Dienstverlening. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten bij het GNMI als lid, deelnemer of gebruiker.
Het is mogelijk om eerst een halfjaar vrijblijvend mee te draaien in het GNMI-Netwerk en gebruik te maken van alle producten en diensten van het GNMI. Bekijk hoe je als gemeente kunt aansluiten bij het GNMI.

De gemeenten

Een overzicht van de gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten die zijn aangesloten bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is te vinden op de pagina De gemeenten.

Organisatie

Het GNMI is een vereniging en heeft gemeenten als leden. Ook samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen lid worden. Het GNMI kent daarnaast gemeenten en samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn als deelnemer of gebruiker. De leden worden vertegenwoordigd door de wethouder mobiliteit van de gemeenten in de Algemene Vergadering. Zij zorgen er voor dat de diensten en werkzaamheden van het GNMI goed aansluiten op de behoeften van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Het Dagelijks Bestuur geeft hier uitvoering aan en is het aanspreekpunt van het GNMI. Zij vertegenwoordigen het GNMI aan de bestuurlijke tafels. Het GNMI heeft een klein professioneel team van beleidsmedewerkers en projectleiders voor de praktische uitvoering van onze doelstellingen en activiteiten.
De financiering daarvan vindt vooral plaats door de structurele gemeentelijke bijdragen.

De mensen van het GNMI

Het Dagelijks Bestuur vormt het bestuurlijke boegbeeld van de vereniging. Het grootste onderdeel van het GNMI zijn de adviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het Dagelijks Bestuur, de ambtenaren en de Algemene Vergadering vormen samen het landelijke GNMI-Netwerk. Het geheel wordt ondersteund door het GNMI-Team.