Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is een platform van en voor gemeenten. Aan het GNMI-Netwerk, het gemeentelijk kennis- en adviesnetwerk, nemen meer dan 50 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden deel. De VNG en CROW zijn nauw betrokken, we werken veel samen met de Rijksoverheid en wisselen kennis uit met belangenorganisaties. Aansturing van het GNMI vindt plaats door de gemeenten die zijn aangesloten als lid. Zij zorgen samen met de gemeenten die zijn aangesloten als deelnemer of gebruiker voor de bekostiging van het netwerk en de activiteiten van het ondersteuningsteam.
Gemeenten
Alkmaar ***
Almelo ***
Almere ***
Alphen aan den Rijn ***
Amersfoort ***
Amsterdam
Apeldoorn ***
Arnhem ***
Barneveld ***
Breda ***
Deventer ***
Doetinchem ***
Dordrecht ***
Ede
Eindhoven ***
Emmen
Gemert-Bakel
Geldrop-Mierlo
Gouda ***
Groningen **
Haarlem ***
Den Haag


Hengelo ***
‘s-Hertogenbosch **
Hilversum ***
Houten
Leeuwarden ***
Leiden ***
Lelystad ***
Moerdijk *
Nijmegen ***
Oude IJsselstreek
Roermond
Rotterdam
Tilburg ***
Utrecht**
Venlo **
Vijfheerenlanden
Winterswijk
Zaanstad
Zoetermeer

Samenwerkingsverbanden
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen **
RMO Noord-Limburg / Trendsportal **
Holland-Rijnland **
Utrecht 10
Metropoolregio Eindhoven
Regio Foodvalley
Regio Rivierenland
Regio Amersfoort
Regio Gronigen-Assen
Regio Gooi- en Vechtstreek

*** = aangesloten als lid
** = aangesloten als deelnemer
* = aangesloten als gebruiker
De anderen zijn op proefbasis aangesloten

Daarnaast zijn de volgende organisaties waar we veel mee samenwerken aangesloten op het GNMI-Netwerk:

VNG
CROW
RDW
Hogeschool Windesheim

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten bij het GNMI als lid, deelnemer of gebruiker. Bekijk de mogelijkheden.