Vragen over parkeerverordeningen, bebording, milieuzones of wegsleepregelingen? Beleidsmedewerkers, juristen en raadsleden kunnen bij het GNMI terecht met alle vragen over de toepassing van de wegenverkeerswetgeving. In het bijbehorende besloten platform van verkeersjuristen van gemeenten zijn ook handreikingen, veel gestelde vragen en antwoorden, voorbeelden en recente jurisprudentie beschikbaar.


Stel je vraag

Is je gemeente aangesloten bij het GNMI-Netwerk en heb je een juridische vraag die verband houdt met de openbare weg?

Vragenformulier


Blog

Van onze verkeersjurist Eugène van de Poel

  • Bedrijfs- en bestelauto’s parkeren in woonwijken
    Gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met problemen rondom het parkeren van bedrijfs- en bestelauto’s in woonwijken. Dit probleem lijkt de laatste jaren groter te worden door de toename van dit soort voertuigen die gebruikt worden door zzp-ers, pakketbezorgers en dergelijke. Bewoners klagen omdat de parkeerdruk toeneemt in hun buurt en zij overlast ervaren van het ontsierende… Lees Meer

Overzicht blogs


Veelgestelde vragen

De onderwerpen waar de meeste vragen over binnen komen:

  • Bepalen van de bebouwde kom
  • Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
  • Verkeersbesluit bij evenementen
  • Openbaarheid van wegen

Overzicht veelgestelde vragen


Over het loket

Het Juridisch Loket is voor gemeenten die zijn aangesloten bij het GNMI. Onze jurist werkt samen met collega’s van gemeenten in het hele land. We hebben ook nauw contact met de VNG, CROW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het juridisch loket wordt beheerd door Eugène van de Poel. Wil je meer weten over onze verkeersjurist? Lees het interview met hem.

Is je gemeente nog geen lid, deelnemer of gebruiker van het GNMI-Netwerk? Dan beantwoorden we graag je vraag en bespreken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij het GNMI-Netwerk.

Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten op het gebied van mobilteitsbeleid.