indian bhabhi

Vragen over parkeerverordeningen, bebording, milieuzones of wegsleepregelingen? Beleidsmedewerkers, juristen en raadsleden kunnen bij het GNMI terecht met alle vragen over de toepassing van de wegenverkeerswetgeving. In het bijbehorende besloten platform van verkeersjuristen van gemeenten zijn ook handreikingen, veel gestelde vragen en antwoorden, voorbeelden en recente jurisprudentie beschikbaar.


Stel je vraag

Is je gemeente aangesloten bij het GNMI-Netwerk en heb je een juridische vraag die verband houdt met de openbare weg?

Vragenformulier


Blog

Van onze verkeersjurist Eugène van de Poel

  • Wat weten we over fietsstraten?
    Fietsstraten zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland; sinds de eeuwwisseling zijn ze steeds meer in opkomst. In fietsstraten zijn auto’s te gast en van automobilisten wordt verwacht dat ze hun snelheid aanpassen aan het fietsverkeer en zoveel mogelijk achter de fietser(s) blijven rijden.  In Nederland hebben fietsstraten geen officiële status. Er bestaat wel een… Lees Meer

Overzicht blogs


Veelgestelde vragen

De onderwerpen waar de meeste vragen over binnen komen:

  • Bepalen van de bebouwde kom
  • Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
  • Verkeersbesluit bij evenementen
  • Openbaarheid van wegen

Overzicht veelgestelde vragen


Over het loket

Het Juridisch Loket is voor gemeenten die zijn aangesloten bij het GNMI. Onze jurist werkt samen met collega’s van gemeenten in het hele land. We hebben ook nauw contact met de VNG, CROW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het juridisch loket wordt beheerd door Eugène van de Poel. Wil je meer weten over onze verkeersjurist? Lees het interview met hem.

Is je gemeente nog geen lid, deelnemer of gebruiker van het GNMI-Netwerk? Dan beantwoorden we graag je vraag en bespreken we de mogelijkheden om aan te sluiten bij het GNMI-Netwerk.

Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten op het gebied van mobilteitsbeleid.