Digitalisering kan ons verder helpen

Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en smartcity. ‘Een mooie combinatie om tot smart mobility…
Erik Verhoef

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels…

Platform Regionale Mobiliteit op 30 september 2021

Wat staat er deze keer op de agenda? Het landelijk programma hubs en deelmobiliteit, met een toelichting vanuit het ministerie van IenW. De regionale samenwerking…

Het GNMI en … Robert Smits (VNG)

Verschillende werelden samenbrengen Robert Smits werkt sinds 2020 als beleidsadviseur mobiliteit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).…

Parkeerkaarten of -abonnementen verhandelen. Hoe zit dat?

Tijdens het IVO op vrijdag 10 september hebben we een interessante gast. Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij…

‘Onze leden vormen de kracht’

De nieuwe voorzitter van het GNMI is Rik van der Linden. Hij Is sinds 2014 wethouder in Dordrecht en houdt zich bezig met de portefeuille bereikbaarheid.…

Denk mee over deelmobiliteit

De populariteit van deelfietsen, -scooters en auto’s neemt sterk toe. Ze bieden meer opties om op het punt van bestemming te komen en kunnen ook helpen…

Platform Regionale Mobiliteit op 29 juli

Wat is de rol van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hoe kunnen we elkaar…

Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio's ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg…

Nieuwe leden GNMI bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 30 juni zijn vier nieuwe van het dagelijks bestuur van het GNMI benoemd. Dat zijn Wim Willems (gemeente Apeldoorn),…

Wat bespraken wij in april: autodelen, regionale mobiliteitsplannen en 30 km/uur

Waarover spraken de contactgroepen van het GNMI in april 2021? Contactgroep Parkeren: autodelen en digitalisering gehandicaptenparkeerkaart In de…