Vervanging infrastructuur vraagt om innovatie en samenwerking

De Nederlandse infrastructuur staat een flinke vervangingsopgave…

Smart hubs, game changers in transport

Een hub is een plek waar meerdere elementen samenkomen. Wat betreft…

Kenniscafé data & deelmobiliteit op 15 september

Langzaam maar zeker kunnen gemeenten beschikken over steeds meer…

Onderzoek kruispuntveiligheid door SWOV

De cijfers liegen er niet om: 60% van de doden bij fietsongevallen…

Gevolgen uitspraak Hoge Raad over maximale parkeerduur

In de GNMI-contactgroep Parkeren is besloten om de gevolgen van…

Bus in of uit de binnenstad?

De Nederlandse binnensteden veranderen van karakter: vierkante…

Mini seminar Achterstand onderhoud infrastructuur

Kom je ook naar het online mini-seminar Achterstand onderhoud…

Symposium ‘Bus en de binnenstad’ (23 juni, Leiden)

Steeds meer steden zijn bezig met het autoluw maken van hun (oude)…

Handhaving maximale parkeerduur na arrest Hoge Raad

In een recent arrest over de parkeerbelasting van de gemeente…

Den Haag: succes met coöperatief autodelen

Gemeenten stimuleren op verschillende manieren het gebruik van…

Slimme en schone deelmobiliteit in de Achterhoek

In de Achterhoek werken ondernemers, organisaties en overheid…

Het nieuwe 30: Almelo heeft zorgen over haalbaarheid en betaalbaarheid

De Tweede Kamer nam in het voorjaar van 2021 een motie aan waarin…