Denk mee over deelmobiliteit

De populariteit van deelfietsen, -scooters en auto’s neemt sterk toe. Ze bieden meer opties om op het punt van bestemming te komen en kunnen ook helpen…

Platform Regionale Mobiliteit op 29 juli

Wat is de rol van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hoe kunnen we elkaar…

Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio's ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg…

Nieuwe leden GNMI bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 30 juni zijn vier nieuwe van het dagelijks bestuur van het GNMI benoemd. Dat zijn Wim Willems (gemeente Apeldoorn),…

Wat bespraken wij in april: autodelen, regionale mobiliteitsplannen en 30 km/uur

Waarover spraken de contactgroepen van het GNMI in april 2021? Contactgroep Parkeren: autodelen en digitalisering gehandicaptenparkeerkaart In de…

Gemeenten en het Toekomstbeeld OV 2040

Hoe zijn gemeenten aangehaakt bij het Toekomstbeeld OV en wat kunnen ze verwachten? Deze vraag stond centraal in een themasessie van de contactgroep OV…

Doe mee met de GNMI-themagroep stadslogistiek

Stedelijke logistiek wordt steeds belangrijker: de groei van e-commerce, het bouwen van woningen en de distributie van grote goederenstromen zorgen voor…

Het GNMI en… Wilma Slinger (CROW-KpVV)

Wilma Slinger werkt al heel wat jaren als projectleider en kennismakelaar in de verkeer- en vervoerwereld. Nu bij CROW en daarvoor bij het Kennisplatform…

Webinar parkeren bij mobiliteitshubs

Op donderdag 3 juni organiseren we samen met het CROW een webinar over parkeren bij mobiliteitshubs. Tijdens het webinar gaan we in op de plaats en het…

GNMI-Netwerk: waar spraken we over in maart?

Een nieuwe parkeervisie voor auto’s en fietsen, de plek van de voetganger, datagedreven werken, floating car data en leefbaarheid in de binnenstad. Onderwerpen…

Het GNMI en ….Charlotte Bax (SWOV)

Van elkaar leren is een belangrijke toegevoegde waarde van het GNMI  Een brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk op het gebied van verkeersveiligheid.…