indian bhabhi

Dienstverlening

Aanbod van diensten van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur aan de aangesloten gemeenten:

Ambtelijk netwerk

Beleidsadviseurs staan in direct contact met gemeentelijke collega’s uit het hele land, werken samen aan beleidsopgaven en delen goede voorbeelden met elkaar. Het GNMI zorgt voor de landelijke verbinding tussen gemeenten en tussen landelijke stakeholders. In ons netwerk vind je beleidsadviseurs die zich bezig houden met onder meer verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren, smart mobility en zero emissie.

Bestuurlijk netwerk

Trefpunt voor wethouders mobiliteit uit het hele land voor strategisch overleg met elkaar en met bestuurders van landelijke organisaties. De wethouders met mobiliteit in de portefeuille van de gemeenten die lid zijn tevens lid van de Algemene Vergadering van het GNMI. Het Dagelijks Bestuur komt vijfmaal per jaar bijeen en vormt het bestuurlijke aanspreekpunt van het GNMI.

Dialoog met Rijksoverheid

Platform voor afstemming tussen landelijk en lokaal mobiliteitsbeleid over OV, parkeren, verkeersveiligheid, smart mobility, taxi, doelgroepenvervoer en grensoverschrijdend verkeer.

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Gemeenten, vervoerders en andere partijen actief in het doelgroepenvervoer kunnen zich aansluiten bij het bestuursakkoord en convenant voor Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Het GNMI zorgt voor de dialoog tussen gemeenten onderling en met de partijen actief in de sector over de uitdagingen en de mogelijkheden om per 2025 zero emissie doelgroepenvervoer te realiseren. Meer informatie.

Interactieve bijeenkomsten

Beleidsadviseurs delen goede voorbeelden en zoeken samen naar oplossingen voor knelpunten;
In beeld brengen van wensen en uitdagingen van gemeenten in het mobiliteitsbeleid en afstemmen met andere overheden, wetenschap en marktpartijen.

Verkeersjuridisch loket

Gemeenten kunnen terecht bij het GNMI voor vragen over de verkeerswetgeving en daarmee samenhangende regelgeving. Gemeentelijke juristen en beleidsadviseurs van de aangesloten gemeenten hebben daarnaast toegang tot de vragen die binnenkomen en discussies daarover in een besloten groep op het GNMI-Netwerk. Stel je vraag.

Nieuwsvoorziening

Nieuws over lokale en landelijke ontwikkelingen
Specials over parkeren, openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid.

Adviseren kennisinstellingen

Identificatie van de vraag van gemeenten naar kennis die nodig is voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. GNMI wordt hierbij ondersteund door onder andere CROW.

Samenwerking met de VNG

Afstemming met de VNG over grote thema’s. Denk aan het strategisch plan voor verkeersveiligheid, het Klimaatakkoord en mobiliteit, toegankelijkheid van vervoer en  doelgroepenvervoer. Het GNMI biedt een landelijk strategisch mobiliteitsoverleg waar de VNG advies kan vragen voor bestuurlijke vraagstukken.

Beleidsonderzoek

Het GNMI voert opdrachten uit voor de VNG en de Rijksoverheid waarin het advies geeft over vraagstukken die betrekking hebben op gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het GNMI maakt gebruik van het gemeentelijk netwerk voor expertise en draagvlak. Voor specialistische vraagstukken worden we ondersteund door derde partijen.

Vergaderruimte en werkplek

Gemeenten en stakeholders kunnen gebruik maken van onze vergaderruimte aan het Plein in Den Haag. Vlakbij de ministeries en de Tweede Kamer. Ook als uitvalsbasis te gebruiken als flexwerkplek. Meer informatie.