Wat doen we?


In ons netwerk ontmoet je collega’s, medewerkers van de Rijksoverheid, CROW-KpVV en andere spelers. Op ons besloten digitale netwerk kun je vragen stellen en praktische ideeën opdoen. Wij organiseren interessante bijeenkomsten over thema’s zoals smart mobility, regionaal mobiliteitsbeleid, openbaar vervoer, taxi, parkeren en verkeersveiligheid. We houden je op de hoogte over landelijke ontwikkelingen, bespreken kennisrapporten en je kunt dilemma’s en vragen met collega’s delen.
Landelijke en Europese vraagstukken, nieuwe wetgeving, kennisrapporten en gemeentelijke ontwikkelingen komen aan de orde.


Het dagelijks bestuur van het GNMI is ons visitekaartje.  Daarnaast hebben we een algemeen bestuur dat uit wethouders bestaat. In de aanloop naar de raadsverkiezingen 2022 ontwikkelen we ons bestuurlijke netwerk verder. Bijvoorbeeld door nieuwe wethouders wegwijs te maken in het vakgebied mobiliteit en inspiratie mee te geven.


Uniek in Nederland is ons juridisch loket! Hier kun je al je vragen over verkeersrecht kwijt. Parkeerregels, ontheffingen, de toelating van voertuigen: onze jurist mr. Eugéne van de Poel weet het antwoord (of weet waar je dat kunt vinden).

Op het besloten netwerk is een aparte groep voor gemeentelijke juristen actief en we bespreken elk kwartaal nieuwe ontwikkelingen.Het GNMI praat mee over nieuw landelijk beleid en nieuwe wetgeving. We brengen issues die spelen bij gemeenten onder de aandacht bij het Rijk. Zo zijn we betrokken bij onderwerpen die worden uitgewerkt uit het Klimaatakkoord, brengen we gemeenten bij elkaar rondom verkeersveiligheid en denken wij mee over de Nederlandse inbreng bij het Europese mobiliteitsbeleid. Ook grote thema’s zoals OV-toegankelijkheid, de coronacrisis, de financiering van mobiliteit en de Uitvoeringsagenda stadslogistiek staan prominent op de agenda.

In ons platform Regionale mobiliteit trekken regio’s samen op en wisselen ze kennis uit over regionale vraagstukken zoals de RES, het RMP en het MIRT. Met de VNG hebben wij contact over de politieke lobby, waarbij wij vooral de uitvoeringspraktijk van gemeenten onder de aandacht brengen.

We voeren projecten uit om beleid van de Rijksoverheid dichter bij gemeenten te brengen (en vice versa), zoals de Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek, het Nationaal Wegenbestand en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

We werken ook samen met CROW-KpVV, het DOVA (decentrale OV-autoriteiten) en het NDW.

We houden je op de hoogte over ontwikkelingen,  onder andere via nieuwsbrieven over de thema’s strategisch mobiliteitsbeleid, parkeren, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. In ons netwerk wisselen we actuele informatie en jurisprudentie uit. Binnenkort zullen we ook beleid van GNMI-gemeenten ontsluiten, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden en gemeenten zich aan elkaar kunnen optrekken.


We hebben actief contact met kennisinstellingen zoals het CROW-KpVV, SWOV en Connekt.  Zo nemen we deel aan het kennisnetwerk parkeren in samenwerking met CROW-KpVV en zijn we bezig met het opzetten van een kennisnetwerk voor stedelijke logistiek. Kennisrapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur bespreken wij in onze overleggen met en tussen gemeenten, waarbij we uiteraard aandacht besteden aan de concretisering voor gemeenten. Eén toekomstige ambitie is het leggen van relaties tussen wetenschappelijk onderzoek en gemeenten.