Dienstverlening

Aanbod van diensten van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur aan de leden:

Ambtelijk netwerk

Beleidsadviseurs staan in direct contact met gemeentelijke collega’s uit het hele land, werken samen aan beleidsopgaven en bereiden gezamenlijke standpunten voor.

Bestuurlijk netwerk

Trefpunt voor wethouders mobiliteit uit het hele land voor strategisch overleg met elkaar en met bestuurders van landelijke organisaties.

Dialoog met Rijksoverheid

Platform voor afstemming tussen landelijk en lokaal mobiliteitsbeleid over OV, parkeren, verkeersveiligheid, smart mobility, taxi, doelgroepenvervoer en grensoverschrijdend verkeer.

Nieuwsvoorziening

Nieuws over lokale en landelijke ontwikkelingen
Specials over parkeren, openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid.

Interactieve bijeenkomsten

Beleidsadviseurs delen ervaringen en brengen knelpunten in kaart;
Afstemming over maatschappelijke opgaven met andere overheden, wetenschap en marktpartijen

Netwerk van de VNG

Afstemming met de VNG over grote thema’s. Denk aan het strategisch plan voor verkeersveiligheid, het Klimaatakkoord en mobiliteit, toegankelijkheid van vervoer enĀ  doelgroepenvervoer.

Lobby bij Tweede Kamer

Wat betekent een wetswijziging voor de gemeentelijke praktijk? Hoe sluiten lokale opgaven aan op de landelijke politieke ambities? GNMI doet dit samen met de VNG, G4 en andere gemeentekoepels.

Advies kennisaanbod

Identificatie van de vraag van gemeenten naar kennis die nodig is voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. GNMI wordt hierbij ondersteund door onder andere CROW.

Verkeersjuridisch loket

Gemeenten kunnen terecht bij het GNMI voor vragen over de verkeerswetgeving en daarmee samenhangende regelgeving.