Gemeenten zijn de grootste wegbeheerders van Nederland. Het GNMI voert projecten uit die de brug slaan tussen nationale opgaven en gemeenten. Duurzaamheid en digitalisering van mobiliteit zijn daarbij belangrijke speerpunten. In onze projecten besteden we aandacht aan het slimmer organiseren van opgaven, delen we kennis en brengen we de gemeentelijke praktijk onder de aandacht van de Rijksoverheid.