Lid, deelnemer of gebruiker

Doe mee met het GNMI en het landelijke netwerk op de manier die bij je past. We bieden verschillende varianten aan:

Als lid heb je alle rechten en bepaal je mee over de strategie, het werkplan en de financiële kaders van het GNMI.
Als deelnemer ben je ambtelijk aangesloten bij het GNMI en voer je het gesprek met de Rijksoverheid en andere landelijke partijen, wissel je kennis uit en adviseer je de VNG. Een keuzedeelnemer beperkt zich tot één of twee thema’s of diensten, zoals verkeersveiligheid en/of het juridisch loket.
Een gebruiker kan geen inbreng leveren, maar heeft toegang tot dezelfde informatie als de deelnemers en kan alles op de voet volgen. Een keuzegebruiker beperkt zich tot één of twee thema’s of diensten, zoals verkeersveiligheid en/of het juridisch loket.

Gebruiker

Vanaf

€ 0,012

per inwoner per jaar *

0,035 per inwoner per jaar voor onbeperkte leesrechten *

Gratis proefperiode

Deelnemer

Vanaf

€ 0,019

per inwoner per jaar *

0,056 per inwoner per jaar voor onbeperkte deelname *

Gratis proefperiode

Lid

 

€ 0,07

per inwoner per jaar *

Onbeperkte deelname plus bestuurszetel GNMI*

Gratis proefperiode 

* Inwoners onder 25.000 en boven 250.000 worden niet meegeteld voor de kosten. De aansluiting geldt voor een onbeperkt aantal medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband inclusief de inliggende gemeenten. Zie de tabel onder voor een overzicht van de toegang tot de thema’s en diensten per variant.

Download overzicht in PDF
Meer informatie

Het GNMI en het netwerk

Gemeenten met elkaar

Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het GNMI wordt bestuurd door wethouders verkeer en vervoer van de gemeenten die lid zijn. De beleidsadviseurs mobiliteit van de gemeenten en regio’s maken het GNMI-Netwerk. Het GNMI-Team in Den Haag organiseert de dialoog, de kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en met landelijke stakeholders. Het GNMI werkt nauw samen met de VNG en CROW. Wij helpen gemeenten op projectmatige basis bij het realiseren van beleidsopgaven rondom duurzame en sociale bereikbaarheid.

Adviseer en breid je netwerk uit

Beleidsonderwerpen die aan bod komen zijn verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeerbeleid, zero emissie en de klimaatopgaven en digitalisering. Via het GNMI-Netwerk adviseer je onze koepelorganisatie VNG en de Rijksoverheid over nationaal beleid en wetgeving. Je staat daarnaast via het GNMI-Netwerk in continue contact met gemeentelijke vakgenoten door het hele land. Ons juridisch loket is voor vragen over de bestuurlijke kant van de verkeerswetgeving.

Sluit je gemeente aan

Word lid óf sluit aan als deelnemer of gebruiker. Dit kan al vanaf 1,2 cent per inwoner als je gemeente meedoet met één thema of gebruik maakt van één dienst. Bijvoorbeeld het IVO, de Contactgroep Verkeersveiligheid of het GNMI Juridisch Loket. Probeer eerst vrijblijvend en kosteloos een halfjaar op proef.

GNMI Participatiemodel

  Gebruiker Deelnemer Lid
Landelijk gemeentelijk kennisnetwerk voor informatie-uitwisseling met vakgenoten alleen lezen beschikbaar beschikbaar
Advies aan de VNG en CROW alleen lezen beschikbaar beschikbaar
       
Dialoog met Rijksoverheid, mobiliteitsaan­bieders en andere landelijke stakeholders alleen lezen beschikbaar beschikbaar
       
Juridisch loket en andere ondersteuning alleen lezen beschikbaar beschikbaar
       
Bestuurlijk netwerk: Algemene Vergadering en verkiesbaar voor Dagelijks Bestuur. Medebepalen strategie, werkplan en kaders     beschikbaar
       
Kosten per jaar (excl. btw)*      
       
Thema of dienst: IVO, Contactgroep Openbaar Vervoer, Contactgroep, Verkeersveiligheid, Con­tactgroep Parkeren, Het Juridisch Loket. 1,2 cent / inwoner
Per thema of dienst (keuzegebruiker)
1,9 cent / inwoner
Per thema of dienst (keuzedeelnemer)
 
       
Toegang tot alle bovenstaande thema’s en dien­sten. Daarnaast mogelijkheid met anderen een Thema- of Projectgroep te starten, bijvoorbeeld: taxi, smart mobilty, of internationaal vervoer. 3,5 cent / inwoner
Onbeperkt aantal thema’s en diensten (gebruiker)
5,6 cent / inwoner
Onbeperkt aantal thema’s en diensten (deelnemer)
7 cent / inwoner
Bestuur en onbeperkt aantal thema’s en diensten (lid)

* Inwoners onder 25.000 en boven 250.000 worden niet meegeteld voor de kosten. Dit voorkomt een te groot verschil in de onderlinge bijdragen en rechtvaardigt een gelijke stemverhouding in de Algemene Vergadering en bij de advisering. De aansluiting geldt voor een onbeperkt aantal medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband inclusief de inliggende gemeenten.

Download overzicht in PDF
Meer informatie