GNMI Lidmaatschapsopties

Doe mee met het GNMI en het landelijke netwerk op de manier die bij je past. Elke groep is aangesloten bij het Platform voor Wetenschap en Gemeenten en geeft toegang tot het Juridisch Loket. We bieden verschillende varianten aan:

Pluspakket:

  • Je gemeente wordt lid van het GNMI;
  • De verkeerswethouder beslist mee over de strategie, werkplan en financiële kaders van het GNMI;
  • De wethouder kan zich kandidaat stellen voor het Dagelijks Bestuur en wanneer vacant het voorzitterschap;
  • Verder gelijk aan het Basispakket.

Basispakket:

  • Aansluiting bij alle GNMI-Netwerkgroepen;
  • Voer gesprekken met de Rijksoverheid en andere landelijke partijen;
  • Wissel kennis uit en adviseer de VNG en CROW.

Startpakket:

  • Zelfde als bovenstaande, maar maximaal twee GNMI-Netwerkgroepen (bijv. Verkeersveiligheid en IVO).

Of doe een halfjaar mee op proefbasis. Proefperiode is gelijk aan het Basispakket en biedt toegang tot het juridisch loket. De proefperiode is geheel vrijblijvend, dus kosteloos en zonder enige verplichting. Na afloop gaan we het gesprek aan over formele aansluiting. We zetten het pas om in Plus, Basis of Start als de vertegenwoordiger expliciet toestemming geeft.

 

Plus

10,6 cent

per inwoner per jaar *

Onbeperkte deelname tot GNMI-Netwerk plus bestuurszetel GNMI

Gratis proefperiode

Basis

8,5 cent

per inwoner per jaar *

Onbeperkte deelname tot GNMI-Netwerk

Gratis proefperiode

Start

2,9 cent

per inwoner per jaar *

Toegang tot twee groepen GNMI-Netwerk

Gratis proefperiode

* Gemeenten betalen voor deelname afhankelijk van hun grootte: minimaal voor 25.000 inwoners en maximaal voor 250.000 inwoners. De aansluiting geldt voor een onbeperkt aantal medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband, inclusief de inliggende gemeenten.

  

Het GNMI en het netwerk

Gemeenten met elkaar

Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het GNMI wordt bestuurd door wethouders verkeer en vervoer van de gemeenten die lid zijn. De beleidsadviseurs mobiliteit van de gemeenten en regio’s maken het GNMI-Netwerk. Het GNMI-Team in Den Haag organiseert de dialoog, de kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en met landelijke stakeholders. Het GNMI werkt nauw samen met de VNG en CROW. Wij helpen gemeenten op projectmatige basis bij het realiseren van beleidsopgaven rondom duurzame en sociale bereikbaarheid.

Breid je netwerk uit en draag bij

Beleidsonderwerpen die aan bod komen zijn verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeerbeleid, zero emissie en de klimaatopgaven en digitalisering. We bespreken de bestuurlijke, verkeerskundige en financieringsvraagstukken in het IVO (landelijk strategisch mobiliteitsoverleg), de netwerkgroepen Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheid en Parkeren. Via deze groepen adviseer je meteen ook onze koepelorganisatie VNG en de Rijksoverheid over nationaal beleid, wetgeving en financiering van opgaven. Je staat daarnaast via het GNMI-Netwerk in continue contact met gemeentelijke vakgenoten door het hele land. Ons juridisch loket is voor vragen over de bestuurlijke kant en toepassing van de verkeerswetgeving.

Doe mee met het GNMI

Sluit aan met een Plus-, Basis- of Startpakket. Dit kan al vanaf 2,75 cent per inwoner als je gemeente meedoet aan één of twee netwerkgroepen of gebruik maakt van één dienst. Bijvoorbeeld het IVO, de netwerkgroep Verkeersveiligheid of het GNMI Juridisch Loket. Vanaf drie groepen of diensten zijn de kosten gelijk aan het Basis- of Pluspakket. Wil je wethouder meehelpen de strategie en koers van de vereniging te bepalen? We nodigen je gemeente of samenwerkingsverband dan van harte uit om met een Pluspakket lid te worden. Probeer het GNMI-Netwerk eerst vrijblijvend en kosteloos een halfjaar op proef.

GNMI Participatiemodel

PLUS

BASIS

START

Landelijk kennisnetwerk voor informatie-
uitwisseling met vakgenoten

Voor twee groepen

 
Dialoog met Rijksoverheid, mobiliteitsaan­bieders, andere landelijke stakeholders en advies aan VNG

Voor twee groepen

 
Juridisch loket,  ander advies en ondersteuning

Voor twee groepen

 
Vergader- en werkplek aan het Plein in Den Haag*
 
Bestuurlijk netwerk: bepaal strategie en werkplan in de Algemene Vergadering en Dagelijks Bestuur
 
Kosten per jaar (excl. btw)**

Voorbeelden van thema’s en diensten:

• IVO (landelijk strategisch mobiliteitsoverleg)
• Netwerkgroep Openbaar Vervoer
• Netwerkgroep Verkeersveiligheid
• Netwerkgroep Parkeren
• Juridisch Loket

 

10,6 cent / inwoner
Bestuur en toegang
tot alle groepen en
diensten

 

8,5 cent / inwoner
Toegang tot alle

groepen en
diensten

 

 

2,9 cent / inwoner
Toegang tot twee
groepen en één
dienst

 

* Plusdeelnemers maken op basis van fair use gratis gebruik van onze vergaderruimte aan het Plein in Den Haag, tegenover de Tweede Kamer en vlakbij de ministeries, Basis-leden tegen korting. Plus- en Basisdeelnemers gebruiken gratis de beschikbare flexwerkplekken.

** Gemeenten betalen voor deelname afhankelijk van hun grootte: minimaal voor 25.000 inwoners en maximaal voor 250.000 inwoners. De aansluiting geldt voor een onbeperkt aantal medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband, inclusief de inliggende gemeenten.