Lid, deelnemer of keuzedeelnemer

Doe mee met het GNMI en het landelijke netwerk op de manier die bij je past. We bieden verschillende varianten aan:

Als lid heb heeft je gemeente alle mogelijkheden en beslist de verkeerswethouder mee over de strategie, werkplan en financiële kaders van het GNMI.

Een deelnemer is aangesloten bij alle platforms van het GNMI en voer je het gesprek met de Rijksoverheid en andere landelijke partijen, wissel je kennis uit en adviseer je de VNG.

Een keuzedeelnemer beperkt zich tot één of twee thema’s of diensten, zoals verkeersveiligheid inclusief juridisch loket.

 

Lid

 

10,18 cent

per inwoner per jaar *

Onbeperkte deelname plus bestuurszetel GNMI*

Gratis proefperiode **

Deelnemer

Vanaf

8,14 cent

per inwoner per jaar *

8,14 cent per inwoner per jaar voor toegang tot alle thema’s en diensten *

Gratis proefperiode **

Keuzedeelnemer

Vanaf

2,75 cent

per inwoner per jaar *

2,75 cent per inwoner per jaar voor onbeperkte toegang tot één thema en dienst *

Gratis proefperiode **

* Bij deelname betaalt een gemeente voor minimaal 25k inwoners (voor gemeenten met minder dan 25k inwoners) en maximaal voor 250k inwoners (voor gemeenten boven de 250.000 inwoners). De aansluiting geldt voor een onbeperkt aantal medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband, inclusief de inliggende gemeenten. De bedragen zijn in bovenstaande weergave afgerond. In de tabel onder staan de exacte bedragen.

**  De proefperiode is kosteloos en vrijblijvend en staat in participatiemogelijkheden gelijk aan Deelnemer. Een proefaansluiting duurt een halfjaar, maar kan worden verlengd. Na afloop gaan we het gesprek aan over formele aansluiting. We zetten het pas om in lid, deelnemer of keuzedeelnemer als de vertegenwoordiger expliciet toestemming geeft.

  

Het GNMI en het netwerk

Gemeenten met elkaar

Het GNMI is een vereniging van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het GNMI wordt bestuurd door wethouders verkeer en vervoer van de gemeenten die lid zijn. De beleidsadviseurs mobiliteit van de gemeenten en regio’s maken het GNMI-Netwerk. Het GNMI-Team in Den Haag organiseert de dialoog, de kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en met landelijke stakeholders. Het GNMI werkt nauw samen met de VNG en CROW. Wij helpen gemeenten op projectmatige basis bij het realiseren van beleidsopgaven rondom duurzame en sociale bereikbaarheid.

Breid je netwerk uit en draag bij

Beleidsonderwerpen die aan bod komen zijn verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeerbeleid, zero emissie en de klimaatopgaven en digitalisering. We bespreken de bestuurlijke, verkeerskundige en financieringsvraagstukken in het IVO (landelijk strategisch mobiliteitsoverleg), de Contactgroep Openbaar Vervoer, de Contactgroep Verkeersveiligheid en de Contactgroep Parkeren. Via deze platforms adviseer je meteen ook onze koepelorganisatie VNG en de Rijksoverheid over nationaal beleid, wetgeving en financiering van opgaven. Je staat daarnaast via het GNMI-Netwerk in continue contact met gemeentelijke vakgenoten door het hele land. Ons juridisch loket is voor vragen over de bestuurlijke kant en toepassing van de verkeerswetgeving.

Doe mee met het GNMI

Word lid óf sluit aan als deelnemer of keuzedeelnemer. Dit kan al vanaf 2,75 cent per inwoner als je gemeente meedoet met één thema of gebruik maakt van één dienst. Bijvoorbeeld het IVO, de Contactgroep Verkeersveiligheid of het GNMI Juridisch Loket. Vanaf drie diensten of producten zijn de kosten gelijk aan regulier deelnemer. Wil je wethouder meehelpen de strategie en koers van de vereniging te bepalen? We nodigen je gemeente of samenwerkingsverband dan van harte uit om lid te worden. Probeer het GNMI-Netwerk eerst vrijblijvend en kosteloos een halfjaar op proef.

GNMI Participatiemodel

Lid

Deelnemer

KEUZEDEELNEMER

Landelijk gemeentelijk kennisnetwerk voor informatie-uitwisseling met vakgenotenbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar voor één thema en dienst
 
Dialoog met Rijksoverheid, mobiliteitsaan­bieders, andere landelijke stakeholders en advies aan VNGbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar voor één thema en dienst
 
Juridisch loket,  ander advies en ondersteuningbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar voor één thema en dienst
 
Vergader- en werkplek aan het Plein in Den Haag*beschikbaar*beschikbaar*
 
Bestuurlijk netwerk: bepaal strategie en werkplan in de Algemene Vergadering en Dagelijks Bestuurbeschikbaar
 
Kosten per jaar (excl. btw)**

Voorbeelden van thema’s en diensten:

  • IVO (landelijk strategisch mobiliteitsoverleg)
  • Contactgroep Openbaar Vervoer
  • Contactgroep Verkeersveiligheid
  • Contactgroep Parkeren
  • Juridisch Loket
10,18 cent / inwoner
Bestuur en toegang tot alle thema’s en diensten
8,14 cent / inwoner
Toegang tot alle thema’s en diensten

 

2,75 cent / inwoner
Toegang tot één thema en dienst

 

Als lid heeft je gemeente alle mogelijkheden en beslis je mee over de strategie, werkplan en
financiële kaders van het GNMI.

Als deelnemer ben je aangesloten bij alle platforms van het GNMI en voer je het gesprek met de
Rijksoverheid en andere landelijke partijen, wissel je kennis uit en adviseer je de VNG.

Een keuzedeelnemer beperkt zich tot één thema of dienst van het GNMI.

 Leden maken op basis van fair use gratis gebruik van onze vergaderruimte aan het Plein in Den Haag, tegenover de Tweede Kamer en vlakbij de ministeries, deelnemers tegen korting. Leden en deelnemers gebruiken gratis de beschikbare flexwerkplekken.
** Bij deelname wordt een gemeente minimaal aangeslagen voor 25k inwoners (voor gemeenten met minder dan 25k inwoners) en maximaal voor 250k inwoners (voor gemeenten boven de 250.000 inwoners). De aansluiting geldt voor een onbeperkt aantal medewerkers van de gemeente of het samenwerkingsverband inclusief de inliggende gemeenten.