Ontmoet collega’s en deel kennis over mobiliteitsvraagstukken

DOE MEE!

Praat en denk mee over landelijk beleid en wetgeving

Werk samen aan slimme en duurzame mobiliteit


Kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid.
Dat is waar het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) voor staat.
Ervaring uit een ruraal gebied

Rens Steintjes is wethouder in de gemeente Doetinchem. Hij heeft onder andere mobiliteit in zijn portefeuille. Hij is een van de leden van het dagelijks…

Themabijeenkomst Smart mobility en deelmobiliteit

Op donderdag 25 november gaan we dieper in op de thema's smart mobility en deelmobiliteit. Je bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Op het programma:…

Platform Regionale Mobiliteit: Europa en de regio’s

Kom je ook naar de online bijeenkomst van het platform Regionale mobiliteit? Op donderdag 18 november van 15.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom!…

Kom naar de IVO-themabijeenkomst Omgevingsvisie

Op donderdag 11 november organiseren we van 15.30 tot 17.00 uur een online IVO-themabijeenkomst over de Nationale Omgevingsvisie. We ontvangen gastsprekers…

Licht Elektrische Voertuigen: hoe pakken de nieuwe regels uit?

Elektrische bakfietsen en stepjes (Licht Elektrische Voertuigen oftewel LEV’s) zien we steeds meer In het straatbeeld. Veel van deze voertuigen voldoen…

Wat bespraken wij sinds de zomer?

De afgelopen maanden stonden er weer veel interessante onderwerpen op de agenda! Intergemeentelijk verkeersoverleg (IVO): gemeenten verbinden met kennis,…

GNMI Juridisch Loket

Speelt in je gemeente een juridische vraag met betrekking tot de wegenverkeerswet? Leg deze dan voor aan het GNMI Juridisch Loket. Deze dienst is onderdeel…

Digitalisering kan ons verder helpen

Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en smartcity. ‘Een mooie combinatie om tot smart mobility…

Deelmobiliteit en voorbeeldregels

De vraag naar deelmobiliteit neemt toe, bijvoorbeeld als gevolg van beleid om parkeerplaatsen te vervangen door groen of speelruimte. Ook om de woningbouwopgave…
Erik Verhoef

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels…

Platform Regionale Mobiliteit op 30 september 2021

Wat staat er deze keer op de agenda? Het landelijk programma hubs en deelmobiliteit, met een toelichting vanuit het ministerie van IenW. De regionale samenwerking…

Het GNMI en … Robert Smits (VNG)

Verschillende werelden samenbrengen Robert Smits werkt sinds 2020 als beleidsadviseur mobiliteit bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).…

Parkeerkaarten of -abonnementen verhandelen. Hoe zit dat?

Tijdens het IVO op vrijdag 10 september hebben we een interessante gast. Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij…

‘Onze leden vormen de kracht’

De nieuwe voorzitter van het GNMI is Rik van der Linden. Hij Is sinds 2014 wethouder in Dordrecht en houdt zich bezig met de portefeuille bereikbaarheid.…

Denk mee over deelmobiliteit

De populariteit van deelfietsen, -scooters en auto’s neemt sterk toe. Ze bieden meer opties om op het punt van bestemming te komen en kunnen ook helpen…

Platform Regionale Mobiliteit op 29 juli

Wat is de rol van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hoe kunnen we elkaar…

Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio's ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg…

Nieuwe leden GNMI bestuur

Tijdens de algemene vergadering van 30 juni zijn vier nieuwe van het dagelijks bestuur van het GNMI benoemd. Dat zijn Wim Willems (gemeente Apeldoorn),…

Wat bespraken wij in april: autodelen, regionale mobiliteitsplannen en 30 km/uur

Waarover spraken de contactgroepen van het GNMI in april 2021? Contactgroep Parkeren: autodelen en digitalisering gehandicaptenparkeerkaart In de…

Gemeenten en het Toekomstbeeld OV 2040

Hoe zijn gemeenten aangehaakt bij het Toekomstbeeld OV en wat kunnen ze verwachten? Deze vraag stond centraal in een themasessie van de contactgroep OV…

Doe mee met de GNMI-themagroep stadslogistiek

Stedelijke logistiek wordt steeds belangrijker: de groei van e-commerce, het bouwen van woningen en de distributie van grote goederenstromen zorgen voor…

Het GNMI en… Wilma Slinger (CROW-KpVV)

Wilma Slinger werkt al heel wat jaren als projectleider en kennismakelaar in de verkeer- en vervoerwereld. Nu bij CROW en daarvoor bij het Kennisplatform…

Webinar parkeren bij mobiliteitshubs

Op donderdag 3 juni organiseren we samen met het CROW een webinar over parkeren bij mobiliteitshubs. Tijdens het webinar gaan we in op de plaats en het…

GNMI-Netwerk: waar spraken we over in maart?

Een nieuwe parkeervisie voor auto’s en fietsen, de plek van de voetganger, datagedreven werken, floating car data en leefbaarheid in de binnenstad. Onderwerpen…

Het GNMI en ….Charlotte Bax (SWOV)

Van elkaar leren is een belangrijke toegevoegde waarde van het GNMI  Een brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk op het gebied van verkeersveiligheid.…

Landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid van start

Het GNMI start samen met het RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en een aantal andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden met een landelijk platform…
Busje met pakketbezorger

Het GNMI steunt de Uitvoeringsagenda stadslogistiek

Stedelijke logistiek wordt steeds belangrijker: door de groei van het aantal inwoners, een veranderende economie en e-commerce neemt het aantal logistieke…

IVO 15 januari: mobiliteitstransitie Den Haag en EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit

Op vrijdag 15 januari kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) online bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de mobiliteitstransitie Den Haag…

Tweede bijeenkomst regionale samenwerking

Op maandag 1 februari van 13.30 tot 15.00 uur organiseren we de tweede bijeenkomst over regionale samenwerking voor beleidsadviseurs en coördinatoren…

GNMI doet mee met het platform Ruimte voor Lopen

Het GNMI heeft zich aangesloten bij het landelijke platform Ruimte voor Lopen. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot…

GNMI Contactgroep OV: zorgen over openbaar vervoer na Corona en houd rekening met de bus bij 30 km/uur in de stad

In december besprak de GNMI-contactgroep OV een aantal landelijke ontwikkelingen in het openbaar vervoer die gemeenten raken. De reizigersuitval door…

Het GNMI in de pers

Het GNMI werkte de afgelopen tijd mee aan een tweetal artikelen in de landelijke vakbladen Vexpansie en Verkeerskunde over ons juridisch loket en het…

Themabijeenkomst smart mobility voor gemeenten

Op donderdag 11 februari 2021 organiseren we samen met Future Mobility Network en Fronteer een workshop over smart mobility. Een actueel onderwerp: wat…
Busje met pakketbezorger

Hoe gaan we om met stadslogistiek?

De toename van e-commerce, verduurzaming en de groei van steden heeft invloed op de logistieke stromen binnen steden. Voor het GNMI en de Topsector Logistiek…
Bouwkraan in een woonwijk

Ondersteuning voor gemeenten rond bouwlogistiek

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt ondersteuning bij onderzoek naar verbeteringen van bouwlogistiek. Vermindering van verkeershinder…
Parkeerautomaat

Contactgroep Parkeren oktober: digitalisering gehandicaptenparkeerkaart en actuele gemeentelijke parkeervisies

Op 7 oktober kwam de GNMI Contactgroep parkeren weer bijeen. Er werd er gesproken over de ontwikkelingen rondom het digitaliseren van de gehandicaptenparkeerkaart…

IVO 6 november: Toelatingskader LEV’s, Begroting IenW 2021, Normering werkgebonden personenmobiliteit en nog veel meer

Op vrijdag 6 november kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) online bij elkaar. Op de agenda stond onder meer de outline voor het Toelatingskader…
Kopfoto IVO fietsers

Wat weten we over fietsstraten?

Fietsstraten zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland; sinds de eeuwwisseling zijn ze steeds meer in opkomst. In fietsstraten zijn auto’s te…

Invoering gemeentelijke nul emissiezones voor stadslogistiek

Vanaf 2025 moeten 30 tot 40 gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZES) invoeren. Deze ambitie is opgenomen in het Klimaatakkoord. Inmiddels…

Online seminar over gedrag en mobiliteit met Thalia Verkade

Op 16 december organiseert het GNMI een online mini seminar over gedrag en mobiliteit. Vanaf 13.00 uur gaat Thalia Verkade, correspondent Mobiliteit,…

Algemene vergadering op 16 december

Op 16 december vindt de Algemene Vergadering van het GNMI online plaats. De vergadering duurt van 12.30 tot 13.00 uur. Op de agenda staan het werkprogramma…

Webinar Clean Vehicles Directive

Europese richtlijn voor de inkoop van schone voertuigen en aanbesteding van diensten Interessant voor beleidsadviseurs en inkopers: het webinar ‘Clean…

Strategisch Plan Verkeersveiligheid, 30 km/u: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 6 oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober kwam de contactgroep Verkeersveiligheid online bijeen. Op de agenda stonden onder andere het Strategisch Plan Verkeersveiligheid…

Contactgroep OV september over snelle bussystemen, toegankelijk OV en OV-data

Op 17 september spraken de deelnemers van de contactgroep Openbaar Vervoer over het Bus Rapid Transit systeem, de landelijke toegankelijkheidsnormen voor…

IVO 4 september: Kansrijk mobiliteitsbeleid, jaarprogramma 2021 CROW/KpVV, MIRT-spelregels en de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

De deelnemers van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg kwamen digitaal samen op 4 september. Zij spraken onder andere over Kansrijk mobiliteitsbeleid,…

Kansen voor CO2-reductie door wegontwerp

Uit een onderzoek in opdracht van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) blijkt dat wegontwerp kan bijdragen aan het verminderen…

Expertsessie Reductie CO2-uitstoot door wegontwerp

Op dinsdag 29 september 2020 organiseren we een online bijeenkomst over de invloed van wegontwerp op de CO2-uitstoot van het verkeer. In opdracht…

Online bijeenkomsten Intergemeentelijk Verkeersoverleg en Contactgroep OV in september

De eerstvolgende vergadering van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) is op vrijdag 4 september en de contactgroep OV komt op 17 september digitaal…

Bijeenkomst mobiliteitsbeleid regionale samenwerkingsverbanden

Waar loop je tegenaan als adviseur of coördinator mobiliteit van een regio? Hoe organiseren andere regio's zich en welke afspraken maak je met de betrokken…

Maak samen ruimte

Via ons netwerk hebben we de aangesloten gemeenten de afgelopen maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelen op het gebied van mobiliteit als gevolg…

Op weg met waterstof

Tijdens twee online bijeenkomsten gingen we met medewerkers van verschillende gemeenten in gesprek over de rol van waterstof. Gemeenten gaan namelijk…

Contactgroep Openbaar Vervoer (OV) 19 mei: coronamaatregelen en toegankelijkheid

Op 19 mei kwamen de leden van de contactgroep OV digitaal bij elkaar om te praten over onder andere coronamaatregelen en toegankelijkheid OV. De afgevaardigden…

IVO 19 juni: coronamaatregelen, lichte elektrische voertuigen en de uitvoeringsagenda stadslogistiek

Op 19 juni 2020 spraken de deelnemers van het IVO onder andere over de coronamaatregelen voor gemeenten, lichte elektrische voertuigen en uitvoeringsagenda…

Gemeenten moeten gezamenlijk optrekken en van elkaar leren

Roeland van der Zee is sinds juni lid van het Dagelijks bestuur van het GNMI. Hij is wethouder in Arnhem en onder andere verantwoordelijk voor de…

Doe nu een subsidieaanvraag voor verkeersveiligheid

Vanaf nu is het mogelijk om aan aanvraag te doen voor de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Op de website staat informatie over de procedure om een…

Een virtuele tour door Utrecht, lichte elektrische voertuigen en de Europese richtlijn

In de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid van 2 juni 2020 wisselden vertegenwoordigers van gemeenten samen met belangenorganisaties, Rijksoverheid en…

Bewoners delen kennis over de inrichting van stations

Stations staan vaak midden in een stad of een dorp. Bij jou ook? Veel stationsgebieden kunnen nog waardevoller zijn als er bijvoorbeeld een kiosk of een…

GNMI steunt het landelijke Kennisnetwerk Parkeren

Binnenkort start het CROW, samen met het GNMI en andere partijen, het Kennisnetwerk Parkeren. Dit netwerk is ontstaan uit de behoefte van gemeenten aan…

Praat je mee tijdens het online IVO overleg?

Op vrijdag 19 juni 2020 is er een online IVO (intergemeentelijk verkeersoverleg) van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur.  In verband met de coronacrisis…

Mini-seminar gedrag en mobiliteit en Algemene Vergadering GNMI

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer…

Notitie ‘Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving’

Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving op gang. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen…

Protocol voor lokaal verkeer in anderhalvemetersamenleving

De Rijksoverheid heeft het Protocol Stedelijke Mobiliteit gepubliceerd. Daarin staan uitgangspunten voor de anderhalvemetersamenleving voor het lokale…

De man achter het juridisch loket: Eugène van de Poel

Stel hem een juridische vraag over mobiliteit bij gemeenten en hij weet het. Met een vracht aan kennis is Eugène van de Poel het eerste aanspreekpunt…

Verkeersmaatregelen bij heropening basisscholen

Na de meivakantie, op 11 mei, gaan basisscholen weer open. Dan kan er drukte ontstaan bij het brengen en halen van kinderen. Wat kan je als gemeente doen…

Oproep: sluit aan bij een buyer groep zero emissie doelgroepenvervoer of regiotaxi

Doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aanbesteden? Veel gemeenten en ook provincies staan de komende tijd voor deze uitdaging. Hoe mooi zou het zijn om…
Taxi A12 Voorburg

Taxivervoer tijdens de coronacrisis

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Koninklijk Nederlands Vervoer, RIVM en Zorgverzekeraars Nederland twee protocollen opgesteld…

Meewerken aan een handleiding waterstofbeleid voor gemeenten?

Waterstof als drager van energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Gemeenten gaan een essentiële rol spelen in de vergunningverlening,…

Veel kansen voor CO2-reductie door aanpassen wegontwerp

Hoe kan je uitstoot van CO2 reduceren door wegen anders te ontwerpen? Arthur ter Weeme, directeur van het GNMI, begeleidt een onderzoek dat APPM en Goudappel…

Son en Breugel sluit aan bij ZED

Onlangs tekende de gemeente Son en Breugel het landelijke bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Samen met alle gemeenten die eerder al hun…

Coronacrisis: oproep supermarkten voor tijdelijke verruiming venstertijden

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) doet een dringende oproep aan gemeenten om de tijdsbeperkingen voor het bevoorraden van supermarkten tijdelijk…
Menno Oedekerk presenteert OV-visie Groningen

OV visies, internationaal busvervoer en Toekomstbeeld OV 2040: verslag contactgroep OV 10 februari 2020

Tijdens het overleg van de contactgroep OV op 10 februari in Leiden kwamen de positie van gemeenten in landelijke OV-dossiers, gemeentelijke OV-visies…

Nu bij het GNMI: het juridisch loket

Vragen over parkeerverordeningen, bebording, milieuzones of wegsleepregelingen? Vanaf nu kunnen beleidsmedewerkers, juristen en raadsleden bij het GNMI…

Flitspalenbeleid, verkeersveiligheidvergelijker en extra middelen: verslag contactgroep Verkeersveiligheid 11 februari 2020

Tijdens het overleg van de contactgroep Verkeersveiligheid op 11 februari 2020 kwamen de relatie met openbare orde, de voortgang van het Strategisch Plan…
Rondweg Voorhout

CO2 reduceren, auto delen en fietsparkeren: verslag Intergemeentelijk verkeersoverleg 31 januari 2020

Tijdens het Intergemeenlijk Verkeersoverleg  (IVO) van 31 januari kwamen er verschillende onderwerpen aan de orde. Het IVO was te gast bij de gemeente…

Ruim 100 deelnemers Zero Emissie Doelgroepenvervoer 

Onlangs tekende Omnibuzz, het samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Met alle gemeenten die…
Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Zero Emissie Doelgroepenvervoer komt op gang

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025. Dat is de gezamenlijke ambitie van Rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen…

Werkgroep zero emissie doelgroepenvervoer op bezoek bij Connexxion

De werkgroep Zero Emissie Doelgroepenvervoer was te gast bij Connexxion in Amstelveen, een van de grootste elektrische laadinfra hubs van Europa. Daar…

GNMI Contactgroep Openbaar Vervoer op 25 september te gast bij VDL in Valkenswaard

De Contactgroep OV van het GNMI is op 25 september te gast bij busbouwer VDL in Valkenswaard. Op de agenda van de vergadering staan onder meer de elektrificatie…

GNMI-bijeenkomst over verkeersveiligheid op 31 oktober 2019 in Lelystad

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) organiseert op 31 oktober 2019 een bijeenkomst voor beleidsadviseurs van gemeenten over…

GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit over regionale verbindingen

Deze bijeenkomst komt te vervallen wegens een te beperkt aantal inschrijvingen Het GNMI en de gemeente Doetinchem organiseren op 29 oktober 2019 een…

Samen werken aan goed openbaar vervoer: drie voorstellen voor afstemming tussen gemeenten en vervoersautoriteiten

Het GNMI roept de provincies op om samen met gemeenten te werken aan de verbetering van het openbaar vervoer. Provincies en gemeenten hebben elkaar op…
Taxi A12 Voorburg

Gemeenten en Rijk samen aan de slag met verbetering van het lokale taxibeleid

De afgelopen maanden hebben gemeenten en Rijksoverheid samen onderzocht wat de meest effectieve mix van bevoegdheden en instrumenten is om de kwaliteit…

GNMI onderzoekt indicatiestellingen doelgroepenvervoer

De komende maanden onderzoekt het GNMI de kwaliteit van gemeentelijke indicaties voor het doelgroepenvervoer en de informatievoorziening aan klanten over…
Elektrische deelauto Uden

Europese richtlijn schone voertuigen: tips voor gemeenten

In mei 2019 is de Europese Richtlijn schone en energie-efficiente voertuigen (Clean vehicles directive) van kracht geworden. Decentrale overheden krijgen…

Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer groeit verder en zoekt naar oplossingen duurzaam vervoer

Op 23 mei kwam de Coalition of the Willing Zero emissie doelgroepenvervoer bijeen. De coalitie werkt aan het bereiken van een volledig 0-emissie doelgroepenvervoer…

GNMI Contactgroep OV over landelijke MaaS-pilots, zero emissie doelgroepenvervoer en evaluatie marktwerking in het openbaar vervoer

De contactgroep OV kwam op 14 mei bijeen in Leeuwarden. De aanwezige gemeenten werden door het ministerie van I&W bijgepraat over de zeven pilots met…

GNMI en VNG vragen bestuurlijke aandacht voor verkeersveiligheid

Het GNMI en de VNG hebben aan de wethouders mobiliteit de oproep gedaan om mee te werken aan de uitvoering van het Strategische Plan Verkeersveiligheid…

GNMI Contactgroep verkeersveiligheid over voortgang SPV 2030, verkeersongevallendata en snelheden binnen de bebouwde kom

Tijdens de vergadering van de Contactgroep Verkeersveiligheid van 23 mei 2019 in Groningen werd duidelijk dat een succesvolle uitrol van het Strategisch…

GNMI Contactgroep OV over positie ProRail en Toekomstbeeld OV 2040

Tijdens de bijeenkomsten van de GNMI Contactgroep openbaar vervoer is er vooral gesproken over spoorse dossiers en toekomstontwikkelingen binnen het OV.…

GNMI Contactgroep verkeersveiligheid over Strategisch plan verkeersveiligheid, ongevallencijfers en lokaal beleid

Verkeersveiligheid staat veel in de belangstelling. Binnen de GNMI Contactgroep verkeersveiligheid is er veel aandacht voor de landelijke aanpak om het…

GNMI-themabijeenkomst datalandschappen mobiliteit leidt tot goede kennisdeling tussen gemeenten en Rijksoverheid

Op 9 april organiseerden het GNMI en Rijkswaterstaat een bijeenkomst over datalandschappen in mobiliteit.  Het GNMI en Rijkswaterstaat willen gemeenten,…

Gemeenten in Haaglanden tekenen akkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer hebben op 21 maart 2019 het bestuursakkoord…

Webinar aanbesteden zero emissie doelgroepenvervoer

Update na afloop van de webinar: er is een integraal videoverslag van de webinar beschikbaar: https://www.pianoo.nl/nl/webinar-doelgroepenvervoer. PIANOo…

Tweede Kamer wil onderzoek naar besteding BDU-gelden verkeer en vervoer voor gemeenten

Er komt een onderzoek naar de besteding van de Rijksuitkeringen aan provincies die zijn bestemd voor gemeentelijke mobiliteitstaken. De Tweede Kamer heeft…

Gemeenten en lange afstandsbussen: nog veel duidelijkheid nodig over nieuwe Europese regels

In 2009 is de Europese markt voor lange afstandsbussen geliberaliseerd. Deze maatregel heeft geleid tot een groei van het aanbod aan grensoverschrijdende…
Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Samen naar zero emissie doelgroepenvervoer

Gemeenten, vervoerbedrijven en andere organisaties die zich sterk willen maken voor zero emissie doelgroepenvervoer kunnen vanaf januari 2019 terecht bij…

GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit over Europese busdiensten

Op 21 januari 2019 organiseren het GNMI en de gemeente Maastricht een bijeenkomst voor gemeenten over Europese langeafstandsbussen. De bijeenkomst vindt…

Bijeenkomst GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid op 17 januari in Rotterdam

Op 17 januari 2019 komt de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid bijeen in Rotterdam. Op de agenda staan onder meer experimenten in het beïnvloeden van…

GNMI Contactgroep OV over internationaal vervoer en mobiliteitsdata

Op 20 september 2018 kwamen verschillende gemeenten in Arnhem bijeen voor de GNMI Contactgroep OV. Er is gesproken over de groei van het internationaal…

Onderzoeksprogramma VerDus organiseert congres over de verduurzaming van steden

Op donderdag 29 november organiseert onderzoeksprogramma VerDus SURF een congres over de verduurzaming van steden. Thema's zoals de energietransitie, circulaire…
Fietsdeelapp op telefoon

Kom naar de Catch up smart mobility van VNG Realisatie, GNMI en gemeente Eindhoven

Op donderdag 6 december organiseren het VNG Kennisnetwerk Data & Smart Society, het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GMNI) en…
Fietsen

GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg over de vrachtwagenheffing, financiering van mobiliteitsbeleid en Nationaal Wegen Bestand

Op 14 september kwam het GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg bijeen in het stadhuis van Den Bosch. De deelnemers bespraken de voorgenomen invoering…

GNMI ondertekent Green deal autodelen II

Tijdens de Innovatie Expo 2018 heeft GNMI-bestuurder Rik van der Linden de Green deal Autodelen II ondertekend. Door de deelname aan de Green deal wil…

GNMI organiseert bijeenkomst over parkeren voor gemeenten

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur organiseert op 13 december een bijeenkomst van de GNMI Contactgroep parkeren. Binnen deze contactgroep…

GNMI Contactgroep Parkeren over ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam parkeerbeleid

Op 6 september 2018 kwam de Contactgroep Parkeren van het GNMI bijeen. Vertegenwoordigers van gemeenten, het Ministerie van IenW en andere overheidsinstellingen…

GNMI organiseert bijeenkomst over verkeersveiligheid voor gemeenten

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur organiseert op 26 september de eerste vergadering van de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid.…

Bijeenkomst voor gemeenten over grensoverschrijdende mobiliteit

Het GNMI organiseert in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst over grensoverschrijdende mobiliteit. Met de bijeenkomst…

Kennisbijeenkomst voor gemeenten over toekomst logistiek

Bezorgbedrijf Sandd organiseert eind september een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de logistiek. Aan bod komen onder meer het Klimaatakkoord, de…

GNMI adviseert Rijkswaterstaat over ontwikkeling Nationaal Wegenbestand

Het GNMI gaat Rijkswaterstaat adviseren bij de ontwikkeling van het Nationaal Wegenbestand (NWB). Het NWB bevat basisgegevens over de weginfrastructuur…

GNMI Intergemeentelijk verkeersoverleg over Nationale Omgevingsvisie en verkeersveiligheid

Vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten hebben in Venlo tijdens het strategisch mobiliteitsoverleg (IVO) van het GNMI advies uitgebracht over het…

Masterclass mobiliteit voor wethouders

Het GNMI en DTV Consultants organiseren in het voorjaar van 2019 een Masterclass Mobiliteit voor Wethouders. Tijdens deze dag krijgen bestuurders inspiratie…

GNMI Contactgroep OV over datagebruik in het doelgroepenvervoer en Toekomstbeeld OV 2040

De Contactgroep OV van het GNMI kwam op 6 juni bijeen in Haarlem. De gemeentelijke beleidsadviseurs OV werden door CROW-KpVV en CROW-NDOV bijgepraat over…
Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Gemeenten gaan voor zero emissie doelgroepenvervoer

Het leerlingenvervoer en WMO-vervoer wordt in 2025 op veel plekken in Nederland emissievrij. Hierover hebben Rijksoverheid en verschillende gemeenten een…
Taxi A12 Voorburg

Gemeenten in overleg met Rijksoverheid over verbetering straattaxibeleid

Gemeenten hebben tijdens een bijeenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkelingen in het straattaxibeleid in kaart gebracht.…

GNMI Themabijeenkomst voor gemeenten over beleidsinstrument deur-tot-deurvervoer

Het GNMI organiseert samen met CROW een Themabijeenkomst over het CROW Dashboard Deur tot Deur. Het Dashboard Deur tot Deur is een beleidsinstrument in…

PIANOo en GNMI onderzoeken kennisvraag van gemeenten over inkoop duurzame mobiliteit

Het expertisecentrum voor aanbesteding PIANOo en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) gaan samen de kennisvragen van gemeenten…

GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg over verkeersveiligheid, stedelijke logistiek en elektrische deelmobiliteit

Op vrijdag 13 april kwam het GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg (IVO) bijeen in Amsterdam. Er werd gesproken over de voortgang van het Strategische…

GNMI Contactgroep OV over toegankelijke reisinformatie, kennisontwikkeling en de rol van infrastructuur in OV-beleid

De contactgroep OV van het GNMI kwam op 3 april 2018 bijeen in Eindhoven. De gemeentelijke beleidsadviseurs maakten kennis met de ontwikkeling van voelbare…
Parkeerautomaat

Gemeenten in overleg met Rijksoverheid over goedkoper parkeren van schone voertuigen

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III wordt ingezet op de verduurzaming van mobiliteit. Het kabinet neemt daarvoor enkele maatregelen, waaronder…

Kennisbijeenkomst voor gemeenten over slimme fietskluizen

CROW Fietsberaad organiseert een bijeenkomst voor gemeenten en regionale overheden over E-kluizen. Dit zijn fietskluizen die kunnen worden geopend met…
Fietsdeelapp op telefoon

Gemeenten verkennen samen hun rol in Mobility as a Service

Gemeenten hebben samen met het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) een verkenning gedaan naar de rol van de gemeente in Mobility…
Taxi A12 Voorburg

GNMI en I&W organiseren bijeenkomst over gemeentelijk straattaxibeleid

/
Het GNMI en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op maandag 23 april een bijeenkomst voor gemeenten over het straattaxibeleid. Tijdens…

VOC wordt Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur

De VOC krijgt een nieuwe naam: Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI). De naam VOC was sinds 1998 in gebruik en stond voor Vereniging…

VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg over harmonisatie milieuzones, bescherming van recreatieve netwerken en toegankelijkheid

Op vrijdag 16 februari kwam het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg bijeen in Den Haag. Er werd gesproken over de harmonisatie van de milieuzones, de…
Taxi A12 Voorburg

VOC Contactgroep OV over gemeentelijk taxibeleid, markttoegang tot OV-voorzieningen en duurzaam doelgroepenvervoer

De VOC Contactgroep OV kwam op 5 februari bijeen bij CROW-KpVV in Utrecht. De gemeentelijke beleidsadviseurs wisselden kennis en ervaringen uit over het…

Wetenschappelijke lezingen en voorbeelden uit de praktijk tijdens symposium duurzame mobiliteit van de gemeente Apeldoorn

Net als veel andere gemeenten zet de gemeente Apeldoorn in op verduurzaming van de mobiliteit. In dat kader vindt op 8 maart in de middag het Symposium…

Gemeente Venlo sluit aan bij VOC

De VOC heet de gemeente Venlo van harte welkom als aspirant-lid van de VOC. Tijdens de proefperiode van een halfjaar kan de gemeente vrijblijvend en kosteloos…
Elektrische deelauto Uden

Sociale bereikbaarheid en samenwerking met inwoners centraal in winnend autodeelconcept van de gemeente Uden

Een gemeente die risico durft te nemen, de samenwerking met inwoners en ondernemers én het uitgangspunt van sociale bereikbaarheid maakte dat de Nationale…

VOC Contactgroep OV over gedeelde mobiliteit

De VOC contactgroep OV op 17 november stond in het teken van deelmobiliteit. De gemeentelijke beleidsadviseurs waren te gast bij de gemeente Barneveld. In…

VOC organiseert themabijeenkomsten MaaS en gemeenten

De VOC organiseert inspiratiesessies over Mobility as a Service (MaaS) voor gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten staat de rol van de gemeente centraal.…

VOC Intergemeentelijk verkeersoverleg discussieert over speed-pedelecs en LEV’s

Tijdens de bijeenkomst van het Intergemeentelijk Verkeersoverleg van de VOC op 29 september 2017 in Apeldoorn spraken de gemeenten over de plaats op de…

Betrek gemeenten bij ontwikkeling en aansturing van collectief en integraal vervoersaanbod

Recent heeft de Rijksoverheid haar visie op de ontwikkeling van het openbaar vervoer gegeven. De groeiende vraag naar mobiliteit moet onder andere door…

Terugblik VOC Symposium 2017 in Doetinchem

Het stadhuis en het OV-museum van Doetinchem waren 13 oktober 2017 het toneel van het jaarlijkse symposium van de Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten…

VOC Contactgroep OV over geluidoverlast spoor en schaalgrootte concessiegebieden

Op 21 september 2017 kwamen gemeenten bij elkaar in de VOC Contactgroep OV. In dit overleg bespreken beleidsadviseurs de ontwikkelingen op het raakvlak…

VOC zoekt nieuwe naam: denkt u mee?

De Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten is op zoek naar een nieuwe naam. Aanleiding hiervoor is de verbreding van ons werkveld van openbaar vervoer…

Gemeente Enschede organiseert congres over grensoverschrijdende bereikbaarheid

De gemeente Enschede organiseert samen met Euregio een congres over grensoverschrijdende bereikbaarheid. De bijeenkomst vindt plaats op 28 september in…
Q-Link Groningen

VOC Contactgroep OV over Q-Link Groningen, toekomstige organisatie van het OV en taxibeleid

Op 24 mei kwam de VOC Contactgroep OV bij elkaar in Groningen. In dit werkverband bespreken de VOC-gemeenten ontwikkelingen rondom collectief vervoer in…

Neem directe omgeving mee bij nieuw rijksbeleid verzorgingsplaatsen snelwegen

Rijkswaterstaat oriënteert zich op het beleid over verzorgingsplaatsen langs Rijkswegen. De Rijksoverheid wil nieuwe ontwikkelingen en vormen van…

VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg over de Omgevingswet en elektrisch laden voertuigen

Op 2 juni kwam het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg bijeen in Den Haag. De aanwezige gemeenten bespraken de invoering van de Omgevingswet in relatie…

Autodelen: een duurzame investering voor gemeenten en aanbieders

De VOC nodigt aanbieders van autodelen aan om samen in beeld te brengen waar gemeenten en marktpartijen tegen aanlopen bij het stimuleren van autodelen.…

Sittard-Geleen treedt toe tot VOC

De gemeente Sittard-Geleen is aspirant-lid geworden van de VOC. De VOC heet Sittard-Geleen van harte welkom bij het mobiliteitsnetwerk van gemeenten. Sittard-Geleen…

VOC Contactgroep OV over MaaS, reisinformatie en kaders voor integratie ov en doelgroepenvervoer

Op 21 maart kwam de Contactgroep OV van de VOC bijeen in Almere. Tijdens deze bijeenkomst stond de integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer…

VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg over Europese mobiliteit en verkeersveiligheid

Tijdens de bijeenkomst van het intergemeentelijk verkeersoverleg van de VOC op 31 maart in Utrecht hebben gemeenten zich laten informeren over Europese…

Blue Assist laat mensen met communicatieve beperking zelfstandig reizen in het OV

Uit de evaluatie van de proef in Barneveld en Ede blijkt dat Blue Assist mensen met een communicatieve beperking kan helpen om zelfstandig te reizen met…

Moerdijk treedt toe tot VOC

De gemeente Moerdijk is aspirant-lid geworden van de VOC. Het proeflidmaatschap geeft de gemeente de mogelijkheid om kennis te maken met de VOC en vrijblijvend…

Mobiliteitsbeleid voorbij techniek en systemen

Stel de mens centraal in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid, in plaats van systemen en technieken. Dit betoogt Tilburgs wethouder en VOC-bestuurder Mario…
Kopfoto IVO fietsers

VOC Intergemeentelijk verkeersoverleg over autodelen en ontsluiting data infrastructuur

Op vrijdag 3 februari kwam het Intergemeentelijk Verkeersoverleg bijeen om te spreken over actuele mobiliteitsontwikkelingen. De deelnemende gemeenten…
Belangenbehartiging mobiliteit en infrastructuur

Samen werken aan lokale bereikbaarheid: ons aanbod aan Nederlandse gemeenten

Samen werken aan lokale bereikbaarheid. Onder deze noemer verstuurt de VOC de komende tijd een aanbod aan Nederlandse gemeenten om zich te verenigen in…

Doetinchem treedt toe tot VOC

De gemeente Doetinchem is aspirant-lid geworden van de VOC. Hiermee groeit het aantal gemeenten dat is aangesloten bij de VOC naar 26. De VOC heet de gemeente…

VOC breidt werkveld uit naar mobiliteit

De VOC gaat naast openbaar vervoer ook andere mobiliteitsonderwerpen ondersteunen. Hiertoe heeft het Algemeen Bestuur van de VOC onlangs besloten. Het…

VOC betrokken bij project ProRail onbeveiligde overwegen

In een verkennend gesprek met ProRail is overeen gekomen dat de VOC zal helpen bij het inbrengen van het gemeentelijk geluid bij het NABO-project van ProRail.…

Terugblik VOC Symposium 2016

Tijdens het VOC-symposium 2016 stond het thema duurzaam openbaar vervoer centraal. Sprekers uit binnen- en buitenland waren naar Arnhem gekomen om een…

Roep om Rijksprogramma voor zero emissie busvervoer

/
Gemeenten vragen Rijksoverheid om ondersteuning voor pilots met schoon openbaar vervoer Het zijn niet de gemeenten die de contracten sluiten met de…

Nijmegen treedt toe tot VOC

De VOC heet de gemeente Nijmegen van harte welkom als aspirant-lid. Met het proeflidmaatschap kan de gemeente gebruik maken van de diensten van de VOC…

VOC publiceert inzet voor verkiezingen 2017

De Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) heeft haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen gepubliceerd. Daarin vraagt de OV-koepel van steden…

VOC Algemeen Bestuur geeft groen licht voor verkenning domeinverbreding

De VOC kan aan de slag met het uitwerken van de plannen om naast openbaar vervoer ook andere mobiliteitsonderwerpen op te nemen in het takenpakket. Hiertoe…

Bergen op Zoom treedt toe tot VOC

De gemeente Bergen op Zoom sluit aan als aspirant-lid bij de VOC. Het aspirant lidmaatschap is vrijblijvend en na een jaar bekijkt de gemeente of dit wordt…

Groningen treedt toe tot VOC

De VOC heet de gemeente Groningen van harte welkom als aspirant-lid. Het proeflidmaatschap geeft de gemeente Groningen de mogelijkheid om te bekijken of…

VOC Werkbezoek Arnhem: trolley als slim laadsysteem en leuke ontmoetingen

Woensdag 17 februari vond een werkbezoek plaats van de VOC aan de gemeente Arnhem. Hiervoor waren ook externe partijen uitgenodigd. Met een dertigtal deelnemers…

Arnhem treedt toe tot VOC

De gemeente Arnhem sluit aan als aspirant-lid bij de VOC. Het aspirant lidmaatschap duurt een jaar en daarna beoordeelt de gemeente of tot volledig lidmaatschap…

VOC Symposium 2015 over integratie OV en doelgroepenvervoer: houd oog voor de menselijke maat

Tijdens de vijfde editie van het VOC-symposium is gesproken over de integratie van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Niet alleen de mensen…

VOC pleit op themabijeenkomst voor grotere rol gemeenten in openbaar vervoer

Op 10 juni vindt in de middag in Boxtel een themabijeenkomst plaats met als onderwerp de rol van de overheid in het collectief vervoer. De VOC zal haar…

VOC Symposium 2015: save the date

Het VOC Symposium vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 oktober in Dordrecht. Centraal thema is de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Daarnaast…

Symposium fietsparkeren: wie bepaalt en wie betaalt?

Het parkeren van de fiets bij het station wordt een steeds groter probleem. Oplossingen lopen vaak vast op lange procedures en financiële tekorten. Tegelijkertijd…

Poortjes OV-Chipkaart: Tweede Kamer voor maatwerkoplossing interwijkstations

In het Kamerdebat met Staatssecretaris Mansveld op 19 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorgestelde maatregelen ter verbetering…

Workshop over reisinformatie en toegankelijheid

9292 organiseert een workshop voor gemeenten, provincies en vervoerders over reisinformatie over toegankelijkheid in het openbaar vervoer en het aanvullend…

Ed Rentenaar adviseur VNG-commissie

Ed Rentenaar is donderdag 12 februari door de Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit benoemd als adviseur openbaar vervoer. De voorzitter van de VOC schuift…

Uitbreiding praktijkvoorbeelden website

Sinds de start van de nieuwe website van de VOC begin januari zijn hierop praktijkvoorbeelden van openbaarvervoerprojecten te vinden van steden die zijn…

Staatssecretaris bemiddelt bij patstelling poortjes OV-Chipkaart

In de nieuwe overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen is bepaald dat NS met de betrokken gemeenten…

NS moet meer bijdragen aan fietsparkeren op stations

De kosten voor de bouw, het beheer en de exploitatie van fietsparkeervoorzieningen op stations moeten in de toekomst beter worden verdeeld tussen ProRail,…

Barneveld treedt toe tot VOC

De gemeente Barneveld wordt – voor in ieder geval een jaar – lid van de VOC. Nadat de gemeente het afgelopen jaar als aspirantlid aan tafel zat bij…

Masterclass over snijvlak openbaar vervoer en lokaal bestuur

VOC Symposium Op 10 oktober 2014 vond in het Raadhuis van Dudok het door de VOC en gastgemeente Hilversum georganiseerde symposium “Masterclass openbaar…

Strategische thema’s van de VOC vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft in het najaar van 2014 de strategie voor het lopende en komende jaar vastgesteld. De VOC zal zich in de lobby en dienstverlening…

Dagelijks Bestuur van de VOC geïnstalleerd

Met de aanwijzing van de voorzitter is tevens het Dagelijks Bestuur (DB) van de VOC geïnstalleerd. Het DB geeft invulling aan de kaders en strategische…

Ed Rentenaar gekozen tot voorzitter van de VOC

Ed Rentenaar is op 10 oktober 2014 verkozen tot bestuursvoorzitter van de VOC. Hij volgt daarmee Roel Lauwerier op, die na de verkiezingen niet terugkeerde…

© Copyright - GNMI
× App ons als je iets wil vragen! Available from 09:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday