indian bhabhi

Hoe kun je met een ander wegontwerp zorgen dat het verkeer minder CO2 uitstoot? En om hoeveel CO2-reductie kan het dan gaan?

In opdracht van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) heeft onderzoeksbureau APPM een aantal mogelijkheden in kaart gebracht. APPM en Goudappel Coffeng hebben vervolgens samen uitgerekend hoeveel CO2 we met de maatregelen zouden kunnen besparen. Dit is ook gedaan voor de uitstoot van NOx en fijnstof.

Rapporten

Denk mee

De rapporten vormen een eerste stap in de kennisontwikkeling in dit vakgebied. We willen de resultaten van de verkenning en doorrekening graag uitbreiden met praktijkvoorbeelden en nieuwe ideeën. Ook als er andere gedachten zijn over de resultaten willen we dit graag weten. Gebruik ons forum om voorbeelden, ideeën of om de resultaten bij te sturen met voor ons nieuwe informatie. Op basis van de inbreng in het forum kijken we hoe we dit op een goede manier kunnen verwerken en ontsluiten.

Op 29 september 2020 organiseren we samen met de onderzoekers van APPM en Goudappel Coffeng een expertsessie over de onderzoeksresultaten.
Meer informatie en aanmelden.