Tag Archief van: NS

Staatssecretaris bemiddelt bij patstelling poortjes OV-Chipkaart

In de nieuwe overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen is bepaald dat NS met de betrokken gemeenten een zorgvuldig proces moet doorlopen bij het volledig afsluiten van stations met poortjes voor de OV-Chipkaart. Het gaat hierbij om de stations waarbij de voetgangerstunnel tevens een loopverbinding vormt tussen twee stadsdelen. Een aantal gemeenten is het er niet mee eens dat na het volledig afsluiten van de stations met de poortjes de loopverbinding niet meer voor iedereen toegankelijk is. NS werkt aan een passagepas voor mensen zonder OV-Chipkaart en zal per station een maatwerkoplossing aandragen. Komen NS en gemeente er uiteindelijk onderling niet uit, dan zal de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met de twee partijen om tafel gaan. De VOC had er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat de beslissingsbevoegdheid over het afsluiten van de stations bij de gemeenteraad zou moeten liggen, maar is tevreden met deze tussenoplossing.

De titel en tekst van dit bericht is op enkele punten aangepast na overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

NS moet meer bijdragen aan fietsparkeren op stations

De kosten voor de bouw, het beheer en de exploitatie van fietsparkeervoorzieningen op stations moeten in de toekomst beter worden verdeeld tussen ProRail, NS en de decentrale overheden. In de praktijk betekent dit dat NS vaak meer zal moeten bijdragen dan de spoorvervoerder nu doet en dat is goed nieuws voor gemeenten. Dit is het resultaat van een succesvolle lobby van de VNG en de VOC bij de Tweede Kamer tot aanpassing van de nieuwe vervoerconcessie voor NS.

In het vervoercontract tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen voor de komende tien jaar is opgenomen dat NS samen met andere partijen voor voldoende fietsparkeerplaatsen moet zorgen. Hiermee wordt onderstreept dat de spoorvervoer een belangrijke rol heeft in het op orde hebben van de fietsparkeervoorzieningen, net als ProRail en de decentrale overheden. Tot op heden was de rol van NS vaak beperkt tot de betaalde NS-stalling, maar de nieuwe overeenkomst maakt dat het fietsparkeren in het gehele stationsgebied in beginsel een zaak is van alle drie partijen.

De gezamenlijke inspanning van ProRail, NS en de decentrale overheden zorgen voor:

• gratis fietsparkeermogelijkheden binnen een redelijke loopafstand van een station
• lokale convenanten met daarin de rolverdeling en verdeling van kosten en een sluitende integrale businesscase
• een gelijkelijke verdeling van de integrale kosten voor het fietsparkeren (bouw, beheer en exploitatie) rondom het station

Dit bericht is in vrijwel gelijke bewoording tevens te vinden op de website van de VNG