Tag Archief van: poortjes ov-chipkaart

Poortjes OV-Chipkaart: Tweede Kamer voor maatwerkoplossing interwijkstations

In het Kamerdebat met Staatssecretaris Mansveld op 19 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorgestelde maatregelen ter verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Onderdeel van het plan is het versneld in werking stellen van de poortjes op de stations. Zowel PvdA, VVD als D66 vroegen speciale aandacht voor de stations die een loopverbinding vormen tussen twee delen van de stad. De VOC vindt het belangrijk dat deze nuancering is aangebracht. Hiermee maakt de Tweede Kamer de weg vrij voor de verbetering van de sociale veiligheid, zonder dat dit ten koste gaat van de verbindende schakel die het station biedt.

Staatssecretaris bemiddelt bij patstelling poortjes OV-Chipkaart

In de nieuwe overeenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse Spoorwegen is bepaald dat NS met de betrokken gemeenten een zorgvuldig proces moet doorlopen bij het volledig afsluiten van stations met poortjes voor de OV-Chipkaart. Het gaat hierbij om de stations waarbij de voetgangerstunnel tevens een loopverbinding vormt tussen twee stadsdelen. Een aantal gemeenten is het er niet mee eens dat na het volledig afsluiten van de stations met de poortjes de loopverbinding niet meer voor iedereen toegankelijk is. NS werkt aan een passagepas voor mensen zonder OV-Chipkaart en zal per station een maatwerkoplossing aandragen. Komen NS en gemeente er uiteindelijk onderling niet uit, dan zal de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met de twee partijen om tafel gaan. De VOC had er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat de beslissingsbevoegdheid over het afsluiten van de stations bij de gemeenteraad zou moeten liggen, maar is tevreden met deze tussenoplossing.

De titel en tekst van dit bericht is op enkele punten aangepast na overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Luister naar gemeente bij stationspoortjes OV-Chipkaart

De OV-Chipkaart is ondertussen hét vervoerbewijs geworden in het openbaar vervoer. Wij vinden dat de OV-Chipkaart veel verbeteringen heeft gebracht ten aanzien van het papieren kaartje en de strippenkaart.  Op stations worden poortjes geplaatst om het zwartrijders moeilijker te maken.

Op stations die tevens dienst doen als voetgangerspassage naar voorzieningen of een woonwijk aan de andere kant van het spoor levert dit problemen op. Een aantal gemeenten is het er niet mee eens dat de stations straks alleen nog toegankelijk zijn met een OV-Chipkaart met voldoende saldo. NS is daarom met deze gemeenten in gesprek om tot een oplossing te komen.

Ook de VOC kijkt mee met de proeven die NS doet met de uitrol van de passagepas voor mensen die geen OV-Chipkaart hebben. Per station zal NS samen met de gemeente bekijken of deze oplossing werkbaar is. Wij hebben er vertrouwen in dat dit proces zorgvuldig wordt doorlopen. Afsluiting van de poortjes op de stations met een interwijkverbinding is in onze ogen pas verantwoord als er instemming is van de gemeenteraad.