Tag Archief van: vervoersregio

Betrek de steden bij het openbaar vervoer

Gemeenten dreigen op afstand gezet te worden van het openbaar vervoer. Buiten de gemeenten in de noordvleugel en zuidvleugel van de Randstad hebben grote steden straks formeel geen invloed meer op het stad- en streekvervoer. Reden hiervan is de afschaffing van de stadsregio’s per 1 januari 2015, waarin de bevoegdheid over het openbaar vervoer van samenwerkende gemeenten in stedelijke gebieden was geregeld. Omdat gemeenten in de stedelijke gebieden een groot belang hechten aan openbaar vervoer dat is toegesneden op de vraagstukken die leven in de steden is het van belang dat we de invloed van de lokale overheden op een alternatieve manier regelen. Provincies zouden bijvoorbeeld met de lokale overheden van de steden sámen het openbaar vervoerbeleid en het doelgroepenbeleid kunnen gaan vormgeven. Daarmee zit niet alleen de gemeente aan tafel bij het openbaar vervoer, maar kan grote efficiencywinst worden behaald in het gehele collectief vervoer. Het openbaar vervoer heeft de gemeenten nodig. Geef de steden daarom ook in de toekomst een stem in het openbaar vervoer.

Bekijk onze brochure voor de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten waarin we het belang van de rol van de gemeente in het openbaar vervoer uiteenzetten. We hopen dat dit er toe leidt dat de provincies samen met de steden het openbaar vervoer gaan vormgeven en dit met het doelgroepenvervoer als integraal collectief vervoer in de markt gaan zetten.