Tag Archief van: voetgangersbeleid

GNMI doet mee met het platform Ruimte voor Lopen

Het GNMI heeft zich aangesloten bij het landelijke platform Ruimte voor Lopen. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden. Daarnaast is er veel aandacht voor het belang van lopen voor onze gezondheid en leefomgeving.

Binnen het platform werken overheden en maatschappelijke organisaties aan de positie van de voetganger. Een aantal GNMI-gemeenten is al een tijd aan de slag met het ontwikkelen van beleid voor voetgangers vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij kan het gaan om het halen van winst voor de gezondheid, een leefbaardere binnenstad of juist het creëren van rust en ruimte om te ontspannen. Gelukkig is er meer aandacht voor het feit dat de meeste mensen vaak voetganger zijn en hun plek in de openbare ruimte moeten zoeken. Betere looproutes van en naar OV-voorzieningen, de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking en het verdelen van schaarse verkeersruimte komen in veel van onze contacten en overleggen terug als issues. Door onze deelname aan Ruimte voor Lopen steunen wij de landelijke ambities en willen we gemeenten aan elkaar verbinden.

Het GNMI heeft, in samenwerking met het vakblad Verkeerskunde, gekeken hoe gemeenten bezig zijn met de voetganger en hoe zij het beleid inbedden in hun organisaties. Dat leverde boeiende voorbeelden op uit de steden Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.