Kom naar de IVO-themabijeenkomst Omgevingsvisie

Op donderdag 11 november organiseren we van 15.30 tot 17.00 uur een online IVO-themabijeenkomst over de Nationale Omgevingsvisie.
We ontvangen gastsprekers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die een toelichting geven op de totstandkoming en doelstellingen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
In de NOVI geeft het Rijk de nationale ruimtelijke opgaven aan en wordt er gestreefd naar een duurzaam, veilig en welvarend Nederland waarin grote ruimtelijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie, klimaatverandering en circulariteit worden opgepakt. Deze aanpak valt te vergelijken met de gemeentelijke omgevingsvisies. Tijdens de bijeenkomst gaan we dieper in op de inhoud van de NOVI en verkennen we wat de invloed van de NOVI is op nationale opgaven, zoals het MIRT, maar ook hoe gemeenten hiermee in hun mobiliteitsbeleid te maken krijgen.

Kijk hier voor de agenda.

Meld je aan via onderstaande link en kies voor IVO.