IVO

Vereenvoudiging namen groepen GNMI-Netwerk

Jarenlang hebben we gewerkt met netwerkgroepen met een aanhef als Contactgroep, Themagroep  of Platform. Daar zat ooit een idee achter, maar gaandeweg is dit veranderd. Daarbij komt dat ‘in de wandelgangen’ de deelnemers aan de groepen steevast de aanhef weglaten. Misschien wel omdat het niet duidelijk is waarom de ene groep een Themagroep is en de ander een Contactgroep.  

Al met al reden om zowel de naamgeving van de groepen te versimpelen. Het Dagelijks Bestuur van het GNMI heeft zich hier op 11 oktober over gebogen en besloten dat we de namen van de groepen als volgt gaan veranderen. Deze verandering zal geleidelijk worden doorgevoerd. Deze namen staan immers op allerlei plekken op het GNMI-Netwerk, de website en in vergaderverzoeken. 

Huidige naamNieuwe naam
GNMI Contactgroep OV GNMI OV 
GNMI Contactgroep Parkeren GNMI Parkeren 
GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid GNMI Verkeersveiligheid 
GNMI Werkgroep Geluidsoverlast GNMI Geluidsoverlast
GNMI Themagroep Deelmobiliteit Vervalt*
GNMI Themagroep Stadslogistiek GNMI Stadslogistiek 
GNMI Themagroep Taxi GNMI Taxi
GNMI IVO GNMI IVO 
GNMI Platform Regionale Mobiliteit GNMI Regionale Mobiliteit
GNMI Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten GNMI Platform voor Wetenschap en Gemeenten **

* Groep vervalt. Onderwerp ondergebracht bij andere groepen.

** Naamsverandering is nog niet behandeld.