Modelbepalingen voor deelvervoer beschikbaar

Wil je aan de slag met deelmobiliteit? Het is nu mogelijk om gebruik te maken van modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving. Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit heeft deze onlangs beschikbaar gesteld.

In de modelbepalingen vind je gestandaardiseerde regels om de groei van deelvervoer goed te faciliteren. Ze helpen om gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen. Dit initiatief is een antwoord op de uitdagingen waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij het opstellen van regels voor een relatief nieuw thema als deelmobiliteit.

De modelbepalingen voorzien in een grote behoefte om regels op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Veel gemeenten investeren geld en tijd in het opstellen van eigen regels voor deelmobiliteit. Ook gebruiken zij vaak voorbeelden van andere gemeenten. Dat is nu veel eenvoudiger door de modelbepalingen.

Webinar

De ervaringen van gemeenten met de daadwerkelijke implementatie en actuele ontwikkelingen op het gebied van deelvervoer, worden door het programma gebruikt om de modelbepalingen periodiek te updaten. Tijdens het webinar “Modelbepalingen deelmobiliteit in de praktijk” op 18 juni (14.30-16.00 uur) wil het programma de eerste ervaringen ophalen en antwoord geven op de praktijkvragen van gemeenten.

Via deze link zijn de modelbepalingen te downloaden (PDF).

De modelbepalingen zijn ontwikkeld in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van acht gemeenten, vervoerregio’s en twaalf aanbieders van deelmobiliteit. Het is een van de eerste producten van het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Hierin werken gemeenten, regionale overheden en het Rijk samen aan de versnelling van deelmobiliteit in Nederland. Door, in samenwerking met de markt, een samenhangende aanpak en regie van overheden te ontwikkelen.