Wat speelt er in de GNMI-netwerkgroepen?

Tijdens bijeenkomsten van de GNMI-netwerkgroepen zijn verschillende belangrijke onderwerpen besproken. Van verkeersveiligheid tot stadslogistiek en regionale mobiliteit. Deze bijeenkomsten bieden de uitgekende mogelijkheid om kennis te delen, best practices uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen waar gemeenten mee worden geconfronteerd. 

Welke onderwerpen kwamen aan bod?

GNMI Parkeren: Discussies over deelauto’s, parkeertarieven en nationale campagnes voor autodelen.

GNMI Verkeersveiligheid: Uitbreiding van bevoegdheden voor gemeentelijke BOA’s en de lancering van het online GNMI Ledenplatform.

GNMI Taxi: Evaluatie van de Wet Personenvervoer 2000 en het taxibeleid van de gemeente Utrecht.

GNMI OV: Besprekingen over de gevolgen van GOW30 voor het openbaar vervoer en de actieagenda OV-knooppunten.

Daarnaast staan er nog enkele interessante onderwerpen op de agenda:

GNMI Regionale Mobiliteit (4 april 2024): Doorwerking van kennis en visie op maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot regionale mobiliteit.

GNMI Parkeren (11 april 2024): Discussies over vrachtwagenparkeren en actuele ontwikkelingen op het gebied van parkeren.

GNMI Verkeersveiligheid (16 april 2024): Presentatie over veilige routes voor fietsers en de derde tranche van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

GNMI IVO (19 april 2024): Discussie over progressieve beleidsambities, mobiliteitsvisie 2050, gemeentelijk beleid ten aanzien van liften en de Europese verkiezingen.

Wil je op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen?

Neem dan contact op met Arthur Ter Weeme