Algemene vergadering op 16 december

Op 16 december vindt de Algemene Vergadering van het GNMI online plaats. De vergadering duurt van 12.30 tot 13.00 uur. Op de agenda staan het werkprogramma en de begroting van het GNMI voor het komende jaar (2021). 

De wethouders met mobiliteit in de portefeuille van de gemeenten die lid zijn van het GNMI zijn van harte hiervoor uitgenodigd.  

Mini seminar 

Aansluitend aan de vergadering is er een online mini seminar over gedrag en mobiliteit. Thalia Verkade, correspondent Mobiliteit, gaat in gesprek over de verkeerskundige, technische benadering waarmee we nu ons straatleven vormgeven. Op welke manieren kun je nog meer over inrichting van de publieke buitenruimte praten en nadenken?  

Inspiratie 

Thalia schreef het boek ‘Het recht van de snelste’. “Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? Waarom moet je op een knopje drukken als je de straat over wilt steken? Hoe kan het dat we steeds sneller reizen maar geen seconde eerder thuiskomen? Van stoplichten tot files, van een straat vol stilstaande auto’s tot fietssnelwegen: hoe we ons verplaatsen, heeft een enorme invloed op hoe we straten, dorpen, steden en wegen inrichten. En hoe we met elkaar omgaan.” In dit boek laten journalist Thalia Verkade en professor Marco te Brömmelstroet zien hoe we hier gekomen zijn, en welke waarden ten grondslag liggen aan de inrichting van onze straten. En stellen daar een radicaal nieuwe kijk tegenover.

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier