Masterclass mobiliteit voor wethouders

Het GNMI en DTV Consultants organiseren in het voorjaar van 2019 een Masterclass Mobiliteit voor Wethouders. Tijdens deze dag krijgen bestuurders inspiratie en informatie aangereikt over de grote trends in het mobiliteitsbeleid, de samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, slimme mobiliteit en verblijfsgebieden. Uiteraard is er ook gelegenheid voor collegiale ontmoeting.

Het parkeertarief is slechts een van de hete hangijzers in veel gemeenten als het gaat om verkeer en mobiliteit. Hoe houden we onze dorpen en steden toegankelijk voor een vergrijzende bevolking? Wat kan een bestuurder doen doen om de verkeersveiligheid te waarborgen? En wat is nu reëel als het gaat om trendy onderwerpen zoals zelfrijdende voertuigen en Mobiliteit-as-a-Service (MaaS)? Met de Masterclass Mobiliteit voor Wethouders krijgen wethouders in één dag de juiste handvatten voor de mobiliteitsstrategie en worden zij op de hoogte gebracht over de grote ontwikkelingen in het vakgebied.

De Masterclass wordt in het voorjaar van 2019 in Utrecht gegeven en is bedoeld voor wethouders met mobiliteit (of deelonderwerp) in de portefeuille. Meer informatie over het programma en kosten is te vinden op de website van DTV Consultants.