Meld je aan voor de contactgroep Openbaar Vervoer

Wist je dat er naast het IVO en de contactgroepen Deelmobiliteit en Verkeersveiligheid ook een contactgroep Openbaar Vervoer is waar je aan kan deelnemen? Onderwerpen zoals openbaar vervoer en leefomgeving, sociale inclusie, toegankelijkheid van stationsgebieden, hubs en busbanen worden daar besproken.

Bijeenkomst contactgroep Openbaar Vervoer

Lijkt het je waardevol om aan de contactgroep Openbaar Vervoer deel te nemen? Sluit dan aan bij de eerstvolgende videovergadering op donderdag 7 september 2023, van 10:00 – 12:00 uur. Aanmelden kan via deze link (contactgroep OV selecteren).

Agenda:

  • Actualiteiten OV in stad en regio (rondje langs de deelnemers)
  • Normering voor landelijk programma opheffen overwegen (ProRail en Ministerie van IenW)
  • Centraal Haltebestand en OV-Data (DOVA)
  • Landelijke uitrol adoptie omgeving kleine stations (Vereniging Stations Lokaal en Coöperatie Stationspark Deurne)

Het GNMI is er voor jou!

In onderstaande video ontdek je in 2 minuten wat het GNMI onder andere voor je kan betekenen. Of neem nog een kijkje in het digitale platform.

 

 

“Voor mij is het GNMI als een waardevol en professioneel platform voor netwerken, kennisontwikkeling en -uitwisseling op het vakgebied van openbaar vervoer. De belangenbehartiging namens de leden bij het Rijk en in Europa is een zinvolle en een vruchtbare taak van het GNMI.”

— Harmen Otto, gemeente Almere —

 

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via: gnmi@gnmi.nl.