Nieuwsbrief juni 2023

Leren van elkaar

Vrijdag 12 mei waren we weer voor het eerst na lange tijd bijeen met het IVO op locatie in Zwolle.  We hadden bewust een agenda met alleen maar beleids- en praktijkvoorbeelden van de gastgemeente. Misschien is dat ook iets wat we vaker moeten doen.  

Mini seminar, inrichting van mobiliteit in woonwijken

‘Wil je wat bereiken in gemeenteland, dan moet je durf tonen’. Op woensdag 28 juni organiseren we weer een online mini-seminar. Deze keer gaan we in gesprek over de inrichting van mobiliteit in woonwijken.

Slimme aanpak tijdens verbreding A27

Hoe blijven gemeenten bereikbaar en leefbaar tijdens de werkzaamheden aan de A27?
Groot onderhoud tussen de knooppunten Houten en Hooipolder is nodig. Ook wordt de capaciteit vergroot en komen er drie nieuwe bruggen. Een groot project dat rond 2030 klaar moet zijn. Inwoners gaan dit merken. Hoe werken gemeenten, provincies, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hier samen?

Netwerkdag Voetgangersbeleid: van opkomende kennis naar praktijk

Wil je echt in gesprek over voetgangersbeleid? Op dinsdag 27 juni organiseren we, samen met de gemeente Leiden en MENSenSTRAAT, een netwerkdag in het stadhuis van Leiden. Met interessante verhalen en presentaties, een lunch, discussies en een excursie te voet.

Onderzoek brede welvaart

Werk jij bij een gemeente en wil je meedoen aan een internationaal vergelijkend onderzoek met 17 landen over wat professionals verstaan onder bereikbaarheid van verschillende activiteiten op wijk- en buurtniveau? Vul dan snel deze enquête in. Marco van Burgsteden van het CROW is heel erg blij met alle input. Je kan deze enquête alleen invullen als je bij een gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten werkt.
Invullen van deze enquête kan alleen deze week nog.