Moerdijk treedt toe tot VOC

De gemeente Moerdijk is aspirant-lid geworden van de VOC. Het proeflidmaatschap geeft de gemeente de mogelijkheid om kennis te maken met de VOC en vrijblijvend te participeren in het VOC-netwerk. Moerdijk heeft te maken met een breed scala aan verkeersvraagstukken. De VOC is verheugd over de komst van de gemeente Moerdijk. Met het aanschuiven van Moerdijk ontwikkelt de VOC zich door naar een platform van gemeenten met uiteenlopende mobiliteitsprofielen.

De gemeente Moerdijk, met circa 37.000 inwoners, is qua oppervlakte één van de grootste gemeente in Zuid-Nederland met vele (bijna contrasterende) gezichten: van grootschalige industrie en havengebieden langs het weidse Hollandsch Diep tot kleinschalige dorpen en charmante vestingstadjes te midden van een open agrarische landschap, ingeklemd tussen het Hollandsch Diep, het Volkerak, de Mark en de Dintel en de A16.

De gemeente Moerdijk heeft een goede bereikbaarheid over het spoor (stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe voor personen en de bereikbaarheid van Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk voor goederen) en vooral over de weg, via de A16, A17, A29 en A59 (met afslagen bij Zevenbergschen Hoek, de kern Moerdijk, Industrieterrein Moerdijk, Zevenbergen/Klundert, Standdaarbuiten, Fijnaart en Willemstad). De keerzijde van deze infrastructuur is de milieuhinder die vooral een gevolg is van het wegverkeer. Naast milieuhinder nemen problemen met sluipverkeer door verschillende woonkernen zoals Zevenbergschen Hoek toe.

Tegenover dit grootschalige (inter-)nationale Moerdijk staat een ruime, rustige, agrarische gemeente met een veel kleinschaliger karakter met 11 kernen. De gemeente wil de leefbaarheid van deze kernen waarborgen. Eén van de punten hierin is de bereikbaarheid van voorzieningen voor de inwoners. Door het weidse karakter en verspreid liggende kernen is bijvoorbeeld de bereikbaarheid met openbaar vervoer lang niet overal optimaal. Met name in de avonduren en weekenden wordt openbaar vervoer gemist. Om deze gaten te vullen is de gemeente samen met onder andere de provincie Noord-Brabant en de vervoersmaatschappij Arriva gestart met een onderzoek naar innovatieve oplossingen om aan de vraag te kunnen voldoen.

De VOC heet de gemeente Moerdijk van harte welkom en we kijken uit naar een mooie samenwerking.