Green deal Autodelen

Wat deden we?

Autodelen wordt steeds belangrijker: inwoners willen steeds vaker gebruik maken van een deelauto en gemeenten willen parkeerdruk voorkomen. In de Green deal Autodelen II wordt er gewerkt aan de uitrol van meer deelauto’s in de periode 2018-2021. Het GNMI heeft de Green deal Autodelen II mee ondertekend.

Wat levert het op?

Het GNMI draait mee in de werkgroep gemeenten waarin kennis wordt uitgewisseld. Wij koppelen de voortgang ook terug aan onze Contactgroep parkeren. Deelmobiliteit wordt steeds belangrijker en daarom wil het GNMI graag verder aan de slag met een vervolgaanpak gericht op bredere deelmobiliteit dan alleen deelauto’s.

Zie ook het artikel.