Netwerkdag Voetgangersbeleid: van opkomende kennis naar praktijk

Wil je echt in gesprek over voetgangersbeleid? Op dinsdag 27 juni organiseren we, samen met de gemeente Leiden en MENSenSTRAAT, een netwerkdag in het stadhuis van Leiden. Met interessante verhalen en presentaties, een lunch, discussies en een excursie te voet.

Wil je op informele, open en leerzame contacten opdoen binnen het voetgangersbeleidsdomein? Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor verspreiding, uitwisseling en bespreking van relatief nieuwe kennisontwikkelingen in een collegiale en vriendschappelijke atmosfeer: kennisdelen en discussie staan centraal. Er is ook voldoende ruimte om persoonlijke contacten met betrekking tot voetgangersbeleid te maken, onderhouden en verdiepen.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de organisatie van beleidsprocessen en de uitkomsten van onderzoek binnen het voetgangersbeleidsdomein. De werkelijke kenmerken van mobiliteit, verblijven en veiligheid van voetgangers komen aan bod. Maar ook belangrijke definities en uitgangspunten binnen het domein: wat doen voetgangers, wat houdt voetgangersveiligheid in en voetgangersruimte is geen restruimte, maar essentieel voor maatschappelijk functioneren.

We bespreken de groei naar een slagvaardig voetgangersbeleid, de nieuwe beleidspraktijk in een gemeente en de verbeteringen van de verzameling en beschikbaarheid ongevals- en slachtoffergegevens van voetgangers. Welke ontwikkelingen zijn er te bespeuren en hoe zou daar op moeten worden ingespeeld? Daar gaan we op in tijdens de discussie.

Het wordt een dag om elkaar te informeren, inspireren en met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei verschillende aspecten van voetgangersbeleid.

Met wie?

  • Rob Methorst – MENSenStraat, promovendus TU Delft op voetgangersbeleid
  • Paul Schepers – Rijkswaterstaat, adviseur en onderzoeker verkeersveiligheid
  • André de Wit en José Besselink – gemeente Rotterdam – voetgangersbeleid
  • Karin Klein Wolt – VeiligheidNL – coördinator verzameling ongevallengegevens

Voor wie?

Deze netwerkdag is voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met de verbetering van de positie, mobiliteit en veiligheid van voetgangers in de openbare ruimte: beleidsmakers, ontwerpers, verkeerskundigen, stedenbouwers, kennisdragers en voetgangersbelangenbehartigers.

Wanneer?

Dinsdag 27 juni van 10.00 tot 15.00 uur in het stadhuis van Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden.

Meld je snel aan, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

Aanmelden kan via deze link.