Hoe kun je met een ander wegontwerp zorgen dat het verkeer minder CO2 uitstoot? En om hoeveel CO2-reductie kan het dan gaan?

In opdracht van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) heeft onderzoeksbureau APPM een aantal mogelijkheden in kaart gebracht. APPM en Goudappel Coffeng hebben vervolgens samen uitgerekend hoeveel CO2 we met de maatregelen zouden kunnen besparen. Dit is ook gedaan voor de uitstoot van NOx en fijnstof.

Rapporten

Op 29 september 2020 organiseren we samen met de onderzoekers van APPM en Goudappel Coffeng een expertsessie over de onderzoeksresultaten.
Meer informatie en aanmelden.