Menno Oedekerk presenteert OV-visie Groningen

OV visies, internationaal busvervoer en Toekomstbeeld OV 2040: verslag contactgroep OV 10 februari 2020

Tijdens het overleg van de contactgroep OV op 10 februari in Leiden kwamen de positie van gemeenten in landelijke OV-dossiers, gemeentelijke OV-visies en haltevoorzieningen voor het internationaal busvervoer aan bod.

Gemeentelijke OV-visies

Meerdere gemeenten zijn bezig met het opstellen van een actuele visie op het openbaar vervoer. Op basis daarvan worden ontwikkelmaatregelen genomen en is de gemeentelijke inzet rondom het ontwikkelen van het lokale netwerk duidelijk. De gemeente Groningen presenteerde de recent vastgestelde OV-visie waarin keuzes gemaakt worden over de toekomstige ontwikkeling van het stadsvervoer. De gemeente zet in op groei via enkele corridors en bouwt aan een netwerk om de binnenstad heen, zodat knooppunten verbonden worden en er spreiding van reizigersstromen plaatsvindt. Daarnaast worden veel stadslijnen strakgetrokken zodat de bus sneller rijdt. Er is al veel ervaring opgedaan met het opbouwen van een netwerk van snelle verbindende stadslijnen (de Q-Link) tussen de stad, grote voorzieningen en P+R-terreinen. De komende jaren wordt ook de ontsluiting van de universiteit en de omgeving van het Europapark belangrijker.