Deelmobiliteit: flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s

Eén auto, elektrische scooter of fiets die gebruikt wordt door veel reizigers: deelmobiliteit belooft minder vervoersmiddelen in de stad. Daarmee draagt het bij aan CO₂-reductie, hét speerpunt van het Klimaatakkoord. Afgelopen zomer ging het landelijk programma Natuurlijk!Deelmobliteit echt van start. Een van de deelprojecten is Flexibel parkeren voor deelauto’s. Dirk-Jan de Haan is projectleider en vertelt ons de stand van zaken.

Dirk-Jan de Haan

Dirk-Jan:’ Met de flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s zoeken we een toekomstbestendige manier om het parkeren van deelauto’s te organiseren, die groei beter faciliteert en gemeenten in staat stelt om regie daarop te voeren. Vijf gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Nijmegen – en twee aanbieders van deelauto’s – Sixt, Mywheels/Amber – hebben in samenwerking met SHPV, RDW en het Ministerie van I&W het concept van de flexibele parkeermachtiging getest.

In deze pilot zijn vier manieren van omgaan met parkeren van deelauto’s in de genoemde gemeenten geprobeerd, namelijk:

  • Flexibel aan- en afmelden: parkeerrecht voor deelauto verkrijgen bij de start van parkeren, in plaats van vast parkeerrecht voor een specifieke deelauto;
  • Betalen van een bedrag per minuut, in plaats van een vast tarief per jaar;
  • Begrenzen van de capaciteit van zones binnen een gemeente;
  • Flexibel omgaan met die zonegrens in plaats van een harde zonegrens.

We hebben heel veel geleerd en alle belangen scherp afgewogen. En we zijn ook op dingen gekomen die je van tevoren niet kon bedenken. De pilot liep zes maanden en daarna is geëvalueerd op wenselijkheid, uitvoerbaarheid en levensvatbaarheid van genoemde punten. Alle bevindingen zijn samengevat in dit rapport. Belangrijkste conclusie? Het eerste punt: het is mogelijk om deelauto’s flexibel te koppelen aan beschikbare vergunningsruimte voor parkeren en dat levert significant minder werk voor gemeenten en aanbieders op. Op de andere punten zijn aanscherpingen nodig.’

Betalen per minuut

‘Uiteraard zijn er nog veel meer conclusies en aanbevelingen op de andere onderzochte punten. Bijvoorbeeld het betalen per minuut. Dat is realiseerbaar voor deelauto’s, maar wel op een andere manier dan vooraf bedacht. Het zal niet leiden tot een efficiënter gebruik van parkeerruimte voor deelauto’s, zoals we hadden verwacht. Maar het zal wel het nadeel van de buffer aan vergunningen die aanbieders aanhouden wegnemen en meer flexibiliteit bieden in de keuze uit parkeervoorzieningen voor deelauto’s (op straat of in een parkeergarage). Voor meer conclusies en aanbevelingen verwijs ik graag naar het rapport. Uiteindelijk willen we toe naar een standaard: een manier om de flexibele parkeermachtiging in te richten, zodat het voor alle partijen voordelen oplevert. Dat gaan we verder uitwerken in een vervolgtraject,’ vertelt Dirk-Jan.

Deelmobiliteit krijgt bij het GNMI een andere plek. Het Nationaal programma Natuurlijk! Deelmobiliteit komt steeds meer op stoom. In het programma zijn werkgroepen waarin gemeenten participeren. Omdat er overlap is met de themagroep Deelmobiliteit en we geen dingen dubbelop willen organiseren, gaan we het onderwerp binnen het GNMI-netwerk anders organiseren. We richten ons op de verbinding tussen deelmobiliteit en de andere beleidsonderwerpen. Daarom organiseren we geen aparte bijeenkomsten meer, maar agenderen we het onderwerp in de netwerkgroepen Parkeren, OV, Verkeersveiligheid en het IVO. In de nieuwe digitale netwerkomgeving wordt het ook gemakkelijker om op integrale wijze kennis uit te wisselen over dit onderwerp, beleid af te stemmen en collega’s te vinden. Heeft je gemeente een aansluiting op de themagroep Deelmobiliteit? Dan zorgen we ervoor dat je toegang krijgt tot andere groepen van het GNMI-Netwerk.