Nieuwsbrief november 2023

Twintig onderwerpen in twee maanden

De periode rondom de herfstvakantie biedt een mooi moment om terug te kijken naar wat we sinds het zomerreces hebben behandeld in het GNMI-Netwerk. In de twee maanden die we onderweg zijn hebben we bijeenkomsten gehad van het IVO, het platform Regionale Mobiliteit, de contactgroep OV, de contactgroep Parkeren, de themagroep Taxi, de themagroep Deelmobiliteit en de themagroep Stadslogistiek. Deze bijeenkomsten leverden in totaal twintig onderwerpen op voor beleidsafstemming, kennisdeling en positionering van de gemeenten in het mobiliteitsbeleid.

Brede welvaart en mobiliteit: gebruik je gezonde verstand

Marco van Burgsteden is kennismanager bij CROW weet bijna alles van brede welvaart en mobiliteit. Hij hoopt over een paar jaar te promoveren op dit onderwerp. Alweer een tijd geleden praatte hij geïnteresseerde GNMI leden bij over dit onderwerp. Wij waren benieuwd hoe het er nu voor staat en spraken hem daar over.

Deelmobiliteit: flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s

Eén auto, elektrische scooter of fiets die gebruikt wordt door veel reizigers: deelmobiliteit belooft minder vervoersmiddelen in de stad. Daarmee draagt het bij aan CO₂-reductie, hét speerpunt van het Klimaatakkoord.

Gemeente Ede heeft deelmobiliteit keihard nodig

De gemeente Ede besloot onlangs om deel te nemen aan de netwerkgroep GNMI Deelmobiliteit. Waarom besloten zij dat en wat levert het op? En hoe gaat het nu verder? Rikkert Snitselaar is beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit bij de gemeente Ede. Hij vertelt: ‘We waren als Ede al een tijdje proef deelnemer bij de netwerkgroep Deelmobiliteit.

Ruimte voor voetgangers

Voetgangersbeleid gaat iedereen aan. Iedereen heeft er baat bij dat het lopen, wandelen en verblijven in de openbare ruimte goed geregeld en gefaciliteerd wordt. De landelijke ongevallencijfers zijn alarmerend.

Regionale samenwerkingsverbanden in kaart: help mee

Wat betreft Regionale Mobiliteit werken we aan een overzicht van samenwerkingsverbanden van gemeenten. We hebben ondertussen een lijst van 37 regio’s in kaart gebracht, maar we missen er vast nog een paar.

Vereenvoudiging namen netwerkgroepen

Jarenlang hebben we gewerkt met netwerkgroepen met een aanhef als Contactgroep, Themagroep of Platform. Daar zat ooit een idee achter, maar gaandeweg is dit veranderd. Daarbij komt dat ‘in de wandelgangen’ de deelnemers aan de groepen steevast de aanhef weglaten.