Doe mee met de GNMI-themagroep stadslogistiek

Stedelijke logistiek wordt steeds belangrijker: de groei van e-commerce, het bouwen van woningen en de distributie van grote goederenstromen zorgen voor meer binnenstedelijke vrachtbewegingen. Veel steden werken daarom aan de invoering van nul-emissiezones en denken na over het ontwikkelen van logistiek beleid. Het GNMI is al langere tijd betrokken bij de landelijke afspraken over nul-emissiezones en start met een aparte themagroep voor kennisuitwisseling en op de hoogte te blijven over de uitkomsten van landelijke overleggen over de uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek.

Het GNMI is bezig met het inventariseren van gemeentelijk beleid rondom logistiek en de beleidskeuzes rondom de nul-emissiezones. Later dit jaar zullen we de resultaten hiervan presenteren en ondertussen faciliteren wij daarom het gesprek tussen gemeenten over ontwikkelingen binnen de logistieke sector en gemaakte keuzes. In een aantal sessies willen we dit jaar ook aandacht geven voor het omgaan met stakeholders, de keuzes rondom toezicht/handhaving en de kennisontwikkeling binnen de Topsector logistiek.

In de eerste bijeenkomst op 29 april gaven Leiden, Utrecht, Enschede, Tilburg, Den Haag, Zwolle en Zaanstad een beeld over de invoering van de nul-emissiezones en hun ervaringen daarbij.
De themagroep stadslogistiek komt (virtueel) 4x bij elkaar om deze onderwerpen te bespreken. Naast de thematische verdieping willen we deze themagroepen gebruiken als klankbord voor het leveren van inbreng bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Topsector Logistiek. Daarnaast willen we het gesprek aangaan over behoeften aan kennisontwikkeling en -deling op de langere termijn tussen gemeenten, marktpartijen en onderzoekspartijen.

Aanmelden voor de themagroep stadslogistiek
Een vrijblijvende aanmelding voor de themagroep kan via onze website: https://gnmi.nl/aanmelden-gnmi-netwerk/. Zet bij je aanmelding het groene schuifje aan bij het kopje Themagroep stadslogistiek. Meedoen kan zonder verplichtingen tot eind 2021.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met beleidsmedewerker Alex Mink.