Ed Rentenaar gekozen tot voorzitter van de VOC

Ed Rentenaar is op 10 oktober 2014 verkozen tot bestuursvoorzitter van de VOC. Hij volgt daarmee Roel Lauwerier op, die na de verkiezingen niet terugkeerde in het college van Tilburg. Ed Rentenaar is wethouder mobiliteit van de gemeente Lelystad namens de InwonersPartij Lelystad. De kersverse voorzitter wil vooral inzetten op een goede positie van de steden in de aansturing van het openbaar vervoer waarbij onderlinge samenwerking en aanpassing aan elkaar centraal staan.