Gemeente Ede heeft deelmobiliteit keihard nodig

De gemeente Ede besloot onlangs om deel te nemen aan de netwerkgroep GNMI Deelmobiliteit. Waarom besloten zij dat en wat levert het op? En hoe gaat het nu verder?

Rikkert Snitselaar is beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit bij de gemeente Ede. Hij vertelt: ‘We waren als Ede al een tijdje proef deelnemer bij de netwerkgroep Deelmobiliteit. Toen ik vorig jaar begon in mijn nieuwe functie en aan de slag ging met het onderwerp deelmobiliteit wezen mijn collega’s van de vakgroep Verkeer me op dit gremium. We hebben er nu voor gekozen om alleen op het onderwerp deelmobiliteit aan te haken.’

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om mee te doen met het onderwerp deelmobiliteit?

‘Omdat dit een onderwerp is wat echt nog pionieren is en waar je veel van andere gemeenten kunt leren over wat wel en niet werkt en hoe je zaken kunt regelen.

Wat speelt er wat betreft deelmobiliteit nu vooral in jullie gemeente?

Rikkert:’We zijn bezig met visievorming, samen met een aantal omliggende gemeenten uit de regio Foodvalley (Wageningen, Barneveld, Veenendaal en Rhenen). Het visiestuk is bijna af. Daar staan onze beleidskeuzes op hoofdlijnen in en dit stuk gaat later dit jaar richting de gemeenteraad voor besluitvorming. Parallel hieraan zijn we bezig met pilots en uitbreiding van het huidige aanbod van deelmobiliteit in onze gemeente. We spreken met Greenwheels en Mywheels over uitbreiding, met WDS over aanbod bij gebiedsontwikkelingen en hebben een bakfietspilot lopen met BAQME. We gaan deelmobiliteit de komende jaren keihard nodig hebben om onze ambities met betrekking tot de verstedelijkingsopgave (woningbouw binnen de bestaande stad middels inbreiding) te kunnen halen. Uitdaging daarbij is om gedragsverandering te bewerkstelligen bij inwoners en om de politiek mee te krijgen in de mobiliteitstransitie.’

Ben je al bij bijeenkomsten geweest en zo ja, wat was je indruk?

‘Ja, ik heb een aantal online sessies bijgewoond. Ik vond het Interessant om te horen wat er speelt bij andere gemeenten. Het helpt ook om contact op te nemen met andere gemeenten om kennis op te halen en te delen. Heel nuttig dus!

 

Deelmobiliteit krijgt bij het GNMI een andere plek. Het Nationaal programma Natuurlijk! Deelmobiliteit komt steeds meer op stoom. In het programma zijn werkgroepen waarin gemeenten participeren. Omdat er overlap is met de themagroep Deelmobiliteit en we geen dingen dubbelop willen organiseren, gaan we het onderwerp binnen het GNMI-netwerk anders organiseren. We richten ons op de verbinding tussen deelmobiliteit en de andere beleidsonderwerpen. Daarom organiseren we geen aparte bijeenkomsten meer, maar agenderen we het onderwerp in de netwerkgroepen Parkeren, OV, Verkeersveiligheid en het IVO. In de nieuwe digitale netwerkomgeving wordt het ook gemakkelijker om op integrale wijze kennis uit te wisselen over dit onderwerp, beleid af te stemmen en collega’s te vinden. Heeft je gemeente een aansluiting op de themagroep Deelmobiliteit? Dan zorgen we ervoor dat je toegang krijgt tot andere groepen van het GNMI-Netwerk.