Genoeg mobiliteitsuitdagingen voor de komende jaren: van slim ruimtegebruik tot gedragsverandering

Als nieuwe voorzitter van het GNMI en nog geen jaar wethouder van Nijmegen ben ik aan de slag gegaan met de ambitieuze opdracht in het Nijmeegse coalitieakkoord om de mobiliteitstransitie te versnellen. Aansluitend bij de nationale omgevingsvisie is dit een opdracht die veel steden vast herkennen. Het GNMI kan bijdragen aan de kennisuitwisseling hierover, en over andere mobiliteitsuitdagingen, in Nederland. Ongeacht de identiteit van een gemeente. Daar draag ik als nieuwe voorzitter graag aan bij.

Cilia Daemen

Cilia Daemen

Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief heeft het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen nét de Agenda Versnelling Mobiliteitstransitie vastgesteld. Is dit nieuw beleid? Nee. Maar het dwingt wel tot keuzes om de ruimte die we in Nijmegen hebben zo slim mogelijk in te richten. Voor wonen, recreëren en uiteraard mobiliteit.

Duurzame keuze

Als wethouder Mobiliteit ben ik blij met deze Agenda: nu hebben we voorstellen die we kunnen bespreken met de gemeenteraad en Nijmegenaren. Van allebei verwacht ik duidelijke meningen. En dat is logisch, want het is ook balanceren. Want lopen, fietsen en deelmobiliteit vraagt niet alleen minder ruimte in een stad dan autorijden, maar is ook beter voor het klimaat en schone lucht. Parkeren buiten het centrum is dan een logische keuze. Minder logisch voelt deze keuze voor de ondernemer die het de klant zo makkelijk mogelijk wil maken en het liefst parkeergelegenheid voor de voordeur aanbiedt. Deze hele transitie vraagt dus best wat van de Nijmegenaren.

Frisse neus

Uit eigen ervaring weet ik dat bepaald gedrag ook wennen is. Ik heb zelf nooit een auto gehad en ga zo vaak mogelijk met het openbaar vervoer. Moet ik ergens naartoe waar dit lastig gaat, dan maak ik gebruik van een deelauto. Ook als ik met mijn twee kleine kinderen en partner op pad ga. Is met slecht weer, veel spullen om mee te nemen en een deelauto die ik eerst moet ophalen, het idee van een eigen auto toch niet aantrekkelijk? Nee. Ik fiets en loop zoveel mogelijk – heerlijk, meteen een frisse neus en beweging! – en een vooral stilstaande auto kost vooral veel geld. Los van het klimaat. Ik kan iedereen die niet afhankelijk is van de auto deelmobiliteit aanraden.

Voordelen ervaren

Ik wil mensen hier ook graag aan laten proeven. Daar kunnen we nog veel meer gebruik van maken. Het moet uiteindelijk niet alleen een keuze zijn van een kleine groep principiëlen. Voor een transitie is het nodig dat veel meer mensen hier bekend mee raken, de voordelen ervaren en om verschillende redenen hierop overgaan. Of dat nu om financiële redenen gaat of vanuit duurzaamheid of gemak, want: geen gedoe met garages, reparaties en verzekeringen en dergelijke.

300 potentiële leden

Als wethouder Mobiliteit is er uitdaging en ambitie genoeg dus. Als nieuwe voorzitter van het GNMI hoop ik vooral de kennisdeling die via dit netwerk plaatsvindt en de samenwerking die er al is, te versterken. Kennis van of mogelijke samenwerking op het gebied van openbaar vervoer, parkeren en duurzaamheid is waardevol. Ik heb al gemerkt dat verkeersveiligheid een thema is wat veel leden bezighoudt, net als raadsleden. Hier zie ik wel een kans, om dit als uitgangspunt te nemen voor bepaalde veranderingen en redeneringen. Denk bijvoorbeeld aan schoolstraten. Én met nu zo’n 50 leden zie ik ook nog wel een kans voor de bijna 300 potentiële leden.

Cilia Daemen

Wethouder gemeente Nijmegen en voorzitter GNMI