Oplossingen voor digitale gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart staat de laatste jaren in de belangstelling van gemeenten en gebruikers. Gebruikers hebben te maken met omslachtige regels voor het gebruik ervan en gemeenten maken zich zorgen over misbruik en fraude. Meerdere gemeenten hebben daarom via SHPV en het GNMI hun krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat er een digitale variant van de gehandicaptenparkeerkaart wordt ontwikkeld. Gebruikers krijgen daardoor meer gemak en gemeenten krijgen meer grip op het gebruik. 

SHPV heeft in de afgelopen maanden gewerkt aan de actualisatie van het landelijke digitale register, waarin gemeenten de kaartgegevens vastleggen. Dit register wordt door de RDW beheerd.
Daarnaast komt er een koppeling met het Nationaal Parkeerregister, zodat de match tussen parkeeracties en de geldigheid van de gehandicaptenparkeerkaart kan worden gemaakt.

Nu de functionaliteiten duidelijker worden, bevindt het project zich in een volgende fase, waarin gekeken wordt naar het besluitvormingsproces voor de invoering van de digitale gehandicaptenparkeerkaart door gemeenten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de acceptatie van de digitale gehandicaptenparkeerkaart en de processen rondom gemeentelijke regelgeving en gegevensverwerking. Het GNMI trekt hierin samen op met het SHPV via projectleider Jaap Berends.