GNMI Juridisch Loket

Speelt in je gemeente een juridische vraag met betrekking tot de wegenverkeerswet? Leg deze dan voor aan het GNMI Juridisch Loket. Deze dienst is onderdeel van het lidmaatschap. Ook gemeenten die aangesloten zijn als deelnemer kunnen hier gebruik van maken, net zoals gemeenten die als keuzedeelnemer zijn aangesloten op één thema, maar dan specifiek voor dat onderwerp. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij het GNMI kunnen ook bij ons terecht met juridische vragen voor €198,50 per vraag.

Dus speelt er een kwestie over bebording, parkeervordening, milieuzones, de gehandicaptenparkeerkaart, openbaarheid van de weg of een situatie rondom een uitrit? Neem contact op met het GNMI Juridisch Loket en we zoeken het voor je uit!

We werken in het Juridisch Loket samen met DTV Consultants en indien nodig met landelijke overheidsinstanties. Zo kunnen we ingewikkelde kwesties samen verder oppakken.