GNMI organiseert bijeenkomst over parkeren voor gemeenten

Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur organiseert op 13 december een bijeenkomst van de GNMI Contactgroep parkeren. Binnen deze contactgroep wisselen gemeenten kennis en ervaringen uit over het parkeerbeleid en is er aandacht voor landelijke ontwikkelingen. 

In de bijeenkomst wordt de voortgang van het beoogde wetsvoorstel voor de invoering van een apart parkeertarief voor schone voertuigen besproken. Daarnaast presenteren CE Delft en de Erasmus Universiteit de eerste uitkomsten van het onderzoek naar kwantitatieve effecten van beleidsmaatregelen voor het gemeentelijke parkeerbeleid en wordt de Green deal autodelen II toegelicht. Tenslotte wordt er geïnventariseerd hoe gemeenten willen omgaan met de kennisdeling over laadinfrastructuur.

Op de website van het GNMI staat het verslag van de vorige bijeenkomst van de GNMI Contactgroep parkeren.

De bijeenkomst is toegankelijk voor gemeentelijke beleidsadviseurs parkeren en wordt op donderdag 13 december van 10u30 tot 13u gehouden bij de gemeente Maassluis. Aanmelden kan via het onderstaande webformulier:

Aanmeldformulier werkgroepen deelmobiliteit

Aanmeldformulier werkgroepen deelmobiliteit

Start Over