Het GNMI in de pers

Het GNMI werkte de afgelopen tijd mee aan een tweetal artikelen in de landelijke vakbladen Vexpansie en Verkeerskunde over ons juridisch loket en het ontwikkelen van voetgangersbeleid binnen gemeenten.

Verkeerskunde

Hoe is lopen ingebed binnen de gemeente?  Is er sprake van (integraal) gemeentelijk beleid, of zijn er vaker projecten die zich richten op de voetganger? En bij welke afdeling is ‘lopen’ ondergebracht? Bij mobiliteit, gezondheid, natuurbeleid of toerisme? In samenwerking met het GNMI gaven de gemeenten Enschede, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch geven een kijkje in hun keuken. Lees het hele artikel hier.

Vexpansie

In het kwartaalblad Vexpansie van Vexpan (platform parkeren Nederland) leverden we een bijdrage over het Juridisch loket, dat we als extra service richting de aangesloten gemeenten in het leven hebben geroepen. Gemeenten kunnen bij het Juridisch loket terecht met juridisch en/of bestuurlijk gerichte vragen over de toepassing van bijvoorbeeld de We- genwet, de Wegenverkeerswet, het RVV en BABW, de Wet personenvervoer en allerlei ministeriële regelingen, maar ook over (straat)parkeren. Bekijk het artikel in de digitale versie van Vexpansie.