Slimme en schone deelmobiliteit in de Achterhoek

In de Achterhoek werken ondernemers, organisaties en overheid samen. Door krachten te bundelen vergroten ze de kwaliteit van leven en werken in de regio. Vanuit zes thematafels werken ze aan de ambities van de Achterhoek Visie 2030. Jurgen Rutgers is procesbegeleider Slimme mobiliteit & Digitaliseringsopgave en neemt deel aan de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid. Hij vertelt graag over de plannen voor slimme mobiliteit in deze regio.

MaaS in de regio

Jurgen Rutgers

Jurgen Rutgers

Jurgen vertelt: ’vanuit de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid hebben we een plan opgesteld rondom slimme mobiliteit in de Achterhoek. Hier hebben we ingezet op MaaS en mede daarvoor ook regiodeal geld binnengehaald. Inmiddels zijn we dit plan aan het uitvoeren in de vorm van het platform Gaon: dat biedt inwoners, bezoekers, ondernemers, werkgevers en werknemers kansen om slim, duurzaam en gezond door de Achterhoek te reizen. Het doel is om de aantrekkingskracht van de regio te versterken door de bereikbaarheid te verbeteren en de maatschappelijke negatieve effecten van mobiliteit te beperken, door in te spelen op andere vormen van duurzame mobiliteit.’

Ontwikkelingen

‘We zijn nu vooral bezig met de opzet van een Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (ADC)’, ligt Jurgen toe. ’Waaronder dus een open source MaaS-app en het platform. Daarnaast besteden we veel aandacht aan deelvervoer in de vorm van deelauto’s, samen met energiecoöperaties en lokale autobedrijven. Maar ook deelfietsen, in samenwerking met Deelfiets Nederland, en natuurlijk de aansluiting van OV- en WMO-vervoer (Arriva en ZOOV). Vrijwillige vervoersvormen zoals elektrokarretjes volgen nog. Ritdelen zien we als belangrijk component in onze MaaS-app. Verder zijn we bezig met het opzetten van mobiliteitshubs, met als eerste project een hub in Lichtenvoorde (gemeente Oost Gelre). En we hebben een plan van aanpak voor de regio gemaakt met een laadvisie en de uitrol van laadpalen.’

Ambities versus realiteit

Prachtige ambities maar het gaat niet allemaal van een leien dakje. Jurgen: ’de geldstromen hebben een eindtijd en vaak zie je dat het net niet passend is bij de wenselijke looptijd van een project. Bijvoorbeeld: een deelauto moet minimaal drie tot vier jaar rijden wil het tot resultaat leiden, maar als je budget maar twee jaar dekt dan heb je een probleem. Ook hebben we door corona twee jaar vertraging opgelopen. MaaS en deelvervoer zijn relatief nieuwe onderwerpen en dus kost het tijd, en dat begrijpen wij heel goed, voordat het breder wordt opgepakt. Landelijk worden deze onderwerpen vaak gezien als kansrijk voor marktpartijen. Dus eigenlijk aanbodgestuurd. Wij geloven in een bottom up-aanpak met een maatschappelijk doel, in plaats van een winstoogmerk. Daarom hebben we ingezet op een coöperatieve aanpak. Onze ambitie is om met de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (ADC) in 2030 een dekkend netwerk van MaaS en deelvervoer in de Achterhoek te kunnen bieden voor iedereen.’