VOC Symposium 2015: save the date

Het VOC Symposium vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 oktober in Dordrecht. Centraal thema is de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Daarnaast is er aandacht voor de Waterbus, die ondertussen al weer... Lees Meer

Workshop over reisinformatie en toegankelijheid

9292 organiseert een workshop voor gemeenten, provincies en vervoerders over reisinformatie over toegankelijkheid in het openbaar vervoer en het aanvullend openbaar vervoer. Particuliere vervoersdiensten en ander kleinschalig openbaar vervoer maken... Lees Meer

Betrek de steden bij het openbaar vervoer

Gemeenten dreigen op afstand gezet te worden van het openbaar vervoer. Buiten de gemeenten in de noordvleugel en zuidvleugel van de Randstad hebben grote steden straks formeel geen invloed meer op het... Lees Meer