VOC Symposium 2015: save the date

Het VOC Symposium vindt dit jaar plaats op vrijdag 2 oktober in Dordrecht. Centraal thema is de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Daarnaast is er aandacht voor de Waterbus, die ondertussen al weer 15 jaar de Drechtsteden onderling verbindt.

Doelgroep zijn bestuurders en beleidsmensen van Rijksoverheid, provincies en gemeenten, vervoersbedrijven, organisaties actief in het sociale domein, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties. Noteer alvast de datum in je agenda. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgen later.

Voor tips, ideeën en vragen neem contact op met de secretaris van de VOC. Bekijk hier de terugblik op het symposium van vorig jaar in Hilversum.

Update juli 2015: kijk op deze pagina voor de laatste informatie over het symposium