Masterclass over snijvlak openbaar vervoer en lokaal bestuur

VOC Symposium

Op 10 oktober 2014 vond in het Raadhuis van Dudok het door de VOC en gastgemeente Hilversum georganiseerde symposium “Masterclass openbaar vervoer voor gemeenten” plaats. De masterclass gaf aan 75 deelnemers een inkijkje in de mogelijkheden voor gemeenten om beleid te voeren dat ten goede komt voor het openbaar vervoer in de steden, maar andersom, ook het openbaar vervoer te kunnen gebruiken om het eigen beleid op de andere gemeentelijke domeinen te versterken.

Oud-wethouder Mirjam de Rijk leidde het symposium. Belangrijkste bevinding is dat ondanks dat gemeenten geen opdrachtgever zijn voor het openbaar vervoer, gemeenten een voorname rol hebben in het succesvol maken van het openbaar vervoer.

Na het welkomstwoord van wethouder mobiliteit Floris Voorink (Hilversum), sprak hoofdspreker Henk Meurs de bezoekers toe. Hij wees op de kansen voor het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden door de verder gaande verstedelijking. Overheden moeten inzetten op knooppunten en deze ook onderling verbinden. Daarentegen vormen de stijgende brandstofprijzen een gevaar voor de betaalbaarheid. Overheden en vervoerbedrijven moeten inspelen op innovatieve ontwikkelingen en zouden de verschillende vormen van doelgroepenvervoer moeten bundelen met het openbaar vervoer. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening, sociaal beleid en doelgroepenvervoer en voor de lokale milieukwaliteit is voor gemeenten een belangrijke rol weggelegd om het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden tot een succes te maken.

OV-poortjes

Er was ook aandacht voor de poortjes voor de OV-Chipkaart op de stations met een loopverbinding tussen twee stadsdelen. Voor een aantal gemeenten ligt het afsluiten van het station met OV-Chipkaartpoortjes gevoelig, omdat de vrije loopverbinding wordt geblokkeerd en tegelijk het openbare karakter van het station verandert. De NS benadrukten dat de stations niet worden afgesloten zonder dat er goed met de gemeente is gekeken naar oplossingen voor de interwijkverbinding.

Samenwerking

Verderop in het programma werden de deelnemers meegenomen in de problematiek rondom het tekort van fietsenstallingen op de station. Tevens werd gezocht naar mogelijkheden om het duurzame karakter van het openbaar vervoer verder te verbeteren. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de integratie van het doelgroepenvervoer met het openbaar vervoer bekeken en kwam de samenwerking tussen overheden en vervoerders aan de orde. Stuk voor stuk thema’s die de relatie tussen de gemeente en het openbaar vervoer onderstrepen.

Voorzitter van de VOC, Ed Rentenaar, benadrukte tot slot dat hij de samenwerking wil blijven zoeken met andere partijen en dat steden en het openbaar vervoer elkaar blijvend nodig hebben.

Verslag in woord en beeld

Van het symposium inclusief voorprogramma is een uitgebreid verslag beschikbaar. Bekijk ook de foto’s en het videoverslag.