GNMI Themabijeenkomst voor gemeenten over beleidsinstrument deur-tot-deurvervoer

Het GNMI organiseert samen met CROW een Themabijeenkomst over het CROW Dashboard Deur tot Deur. Het Dashboard Deur tot Deur is een beleidsinstrument in ontwikkeling die overheden helpt bij het vormgeven van het mobiliteitsbeleid. De bijeenkomst vindt plaats op 21 juni van 13:00 – 15:30 bij CROW in Utrecht. De bijeenkomst is voor beleidsadviseurs van gemeenten.

Dashboard Deur tot Deur

CROW ontwikkelt een instrument dat de kwaliteit van het openbaar vervoer monitort. Het Dashboard Deur tot Deur is een signaleringsinstrument dat relevante data over de verschillende onderdelen van de OV-keten inzichtelijk maakt. Het betreft de hele keten voor de OV-reiziger, van deur tot deur. het Dashboard Deur tot Deur staat of valt bij de schakels tussen de verschillende vervoerders en de andere onderdelen van de keten. Het is daarom van groot belang dat alle partijen die hier een rol in hebben worden betrokken bij de ontwikkeling van het Dashboard Deur tot Deur.

Themabijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst geeft CROW een toelichting op het Dashboard Deur tot Deur en gaan we als gemeenten het instrument uitproberen. Ieder kan hiervoor zijn of haar eigen computer of tablet gebruiken. De sessie levert voor GNMI belangrijke informatie op over waar gemeenten tegenaan lopen en waar de wensen liggen van gemeenten op het gebied van keteninformatie. Dit is goed voor de ontsluiting van kennis, maar ook om andere partijen te laten zien wat gemeenten nodig hebben om het lokale mobiliteitsbeleid te kunnen verbeteren. CROW gebruikt de inbreng van gemeenten om het instrument te verbeteren. De deelnemers van de gemeenten krijgen inzicht in hoe collega’s omgaan met de thematiek en kunnen elkaar hiermee verder op weg helpen. Daarnaast beschikken de deelnemers aan de Themabijeenkomst meteen over een account om het Dashboard Deur tot Deur te kunnen blijven gebruiken.

Aanmelden

Medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met mobiliteitsbeleid kunnen zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst.

© Copyright - GNMI