Artikelen door Femke Wouters

Twintig onderwerpen in twee maanden

De periode rondom de herfstvakantie biedt een mooi moment om terug te kijken naar wat we sinds het zomerreces hebben behandeld in het GNMI-Netwerk. In de twee maanden die we […]

Vereenvoudiging namen groepen GNMI-Netwerk

Jarenlang hebben we gewerkt met netwerkgroepen met een aanhef als Contactgroep, Themagroep  of Platform. Daar zat ooit een idee achter, maar gaandeweg is dit veranderd. Daarbij komt dat ‘in de […]

Ruimte voor voetgangers

Voetgangersbeleid gaat iedereen aan. Iedereen heeft er baat bij dat het lopen, wandelen en verblijven in de openbare ruimte goed geregeld en gefaciliteerd wordt. De landelijke ongevallencijfers zijn alarmerend. Rob […]

Leren van elkaar

Vrijdag 12 mei waren we weer voor het eerst na lange tijd bijeen met het IVO op locatie in Zwolle.  We hadden bewust een agenda met alleen maar beleids- en […]

Slimme aanpak tijdens verbreding A27

Hoe blijven gemeenten bereikbaar en leefbaar tijdens de werkzaamheden aan de A27? Groot onderhoud tussen de knooppunten Houten en Hooipolder is nodig. Ook wordt de capaciteit vergroot en komen er […]