Nieuwsbrief Januari 2022

Toewerken naar een regionaal mobiliteitsbudget

Het regionale mobiliteitsnetwerk loopt vast door woningbouw, dus maatregelen zijn meer dan nodig. We moeten nu echt toewerken naar een regionaal mobiliteitsbudget, waar alle betrokken partijen (Rijk, provincie en gemeenten) hun bijdrage aan leveren.

Het nieuwe 30: Groningen gaat voor een doorwaadbare stad

De Tweede Kamer nam in het voorjaar van 2021 een motie aan waarin gevraagd werd om een maximale snelheid van 30 km per uur binnen de bebouwde kom in te voeren. Een verlaagde snelheid zorgt voor veiliger verkeer, maar er zijn ook nadelen, bijvoorbeeld voor busbedrijven.

Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit

Kom je ook naar het online mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit? De bijeenkomst online plaats op woensdag 21 december 2022 aansluitend op de Algemene Vergadering van het GNMI.

Webinar: mobiliteit en data hebben de toekomst

Mobiliteit en data hebben vaker raakvlakken met elkaar. Gebruikers van deelvoertuigen kunnen op pad dankzij apps als de aanbieder zorgt voor een goed aanbod aan voertuigen. Gemeenten zijn vanuit verschillende invalshoeken ook op zoek naar data om verplaatsingen te sturen of te faciliteren.

Straat met Bruna bordenAanpak Veilige straat Houten

Iedereen woont graag in een verkeersveilige wijk. De gemeente Houten draagt hier op verschillende manieren aan bij, maar doet ook een beroep op haar inwoners. Want, zo vinden ze in Houten, de verkeersveiligheid in de wijk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Op zoek naar oplossingen voor de maximale parkeerduur

De Hoge Raad heeft in maart 2022 bepaald dat gemeenten geen fiscale naheffingsaanslag mogen sturen aan parkeerders die langer dan toegestaan parkeren op een plek waar een parkeerverbod geldt. Gemeenten moeten zo‘n overtreding dus afhandelen via de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersovertredingen (wet Mulder).